Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet evakuerar personal i Bolivia

Oroligheterna i samband med president Evo Morales avgång gör att Missionssällskapet evakuerar sin personal från Bolivia.

På grund av det oroliga läget i Bolivia evakuerar Missionssällskapet så fort som möjligt en anställd som är bosatt i landet samt två volontärer

En av personalen har fungerat som rådgivare inom den lokala lutherska kyrkan som är en samarbetspartner och för organisationen Cepromin som för gruvbarnens talan. De två övriga som evakueras arbetar som frivilliga inom samma projekt.

  • Situationen i Bolivia är oerhört explosiv just nu och risken för våldsamheter är hög. Därför har vi nu beslutat evakuera våra arbetstagare så fort som möjligt. Ännu har de inte kunnat lämna landet eftersom alla utrikesflyg är inställda. Vi utreder som bäst alternativa rutter, förklarar Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

President Evo Morales avgick i söndags

Hittills har 3 personer dött i oroligheterna i Bolivia och hundratals har sårats.

Det kaotiska läget har sitt ursprung i presidentvalet som hölls i oktober då det fanns misstankar om att valresultatet var manipulerat.

Tero Norjanen som leder utrikesarbetet vid Finska Missionssällskapet återvände nyligen från en resa i Sydamerika. Han säger att oroligheterna märktes såväl på gatorna i huvudstaden La Paz som ute på landsbygden.

  • Tanken var att vi skulle resa till Bolivias gruvområden men på grund av oroligheterna kunde vi inte genomföra resan. Vi var också tvunga att tidigarelägga vårt flyg med en dag och det förekom demonstrationer på flygfältet, förklarar Tero Norjanen, direktör för Utrikesarbetet vid Missionssällskapet.

Hjälper ursprungsfolken

Finska Missionssällskapet stöder små evangelisk-lutherska församlingar i deras verksamhet och inbördes samarbete i Bolivia. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Bolivia är den enda kyrka i Sydamerika som samlar ursprungsfolken som sin församling. Kyrkan har ungefär 18 000 medlemmar.

Ungefär 40 procent av landets befolkning utgörs av Aymara- och Quechuafolken vars samhälleliga situation är svag. Finska Missionssällskapet strävar till att stöda i synnerhet ursprungsfolkens kvinnor genom småföretagande och matstöd samt genom arbete som förebygger familjevåld. Kyrkans center erbjuder också en trygg studieplats för fattiga flickor från Aymara-stammen.

Uppskattningsvis 20 procent av landets 7-14 åringar arbetar under krävande förhållanden i gruvorna och på sockerrörs- och nötodlingar. Finska Missionssällskapet stöder gruvarbetarnas förening Cepromin som ger barnen i gruvområdet stödundervisning och en yrkesutbildning.

Missionssällskapets och den evangelisk-lutherska kyrkans fadderprogram stöder barns skolgång i huvudstadsområdet La Paz. Faddrarna bidrar till att barnen har studiematerial, skoluniformer och mat. Missionssällskapet stöder också skolgången för barn med funktionshinder i staden Cobijan.

 

Mera information:

Tero Norjanen, Direktör för utrikesarbetet, tel 040 764 8229

Jaakko Lavonius, sakkunnig, Bolivia, tel. +591 78976072

Arja Koskinen, regionchef och koordinator för utvecklingssamarbetet, Sydamerika. tel. +50558 200 671

Rolf Steffansson, verksamhetsledare, Finska Missionssällskapet, tel. 043 824 0649