Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fokuserar på prästutbildningen i Malawi

Finska Missionssällskapets arbete i Malawi fokuserar i framtiden på utbildning av präster. Kyrkans långvariga ungdomskoordinator Evance Mphalasa
Finska Missionssällskapets arbete i Malawi fokuserar i framtiden på utbildning av präster. Kyrkans långvariga ungdomskoordinator Evance Mphalasa

– Fattigdomen och  hiv/aids-epidemin skuggar det dagliga livet i Malawi. Trots det prisar och lovsjunger man Gud mycket starkt i kyrkan. Barnens och de ungas närvaro är påtaglig i kyrkan. Det behövs präster och evangelister som kan bemöta och undervisa de här ungdomarna, berättar pastor Riitta Heino.

Ritta Heino och pastor Olavi Heino återvände till Finland från Malawi i februari. De tillbringade ett år i landet. Deras uppgift var att bekanta sig med kyrkan och landet, kartlägga samarbetsmöjligheterna med Malawis evangelisk-lutherska kyrka och delta i kyrkans utbildningsarbete. Det här var första gången som Finska Missionssällskapet sände missionärer till Malawi. Ritta och Olavi Heino har lång och mångsidig arbetserfarenhet inom församlings- och utbildningsarbetet i Tanzania.

– Malawis lutherska kyrka har över 100 000 medlemmar runt om i landet. Kyrkan har drygt 70 församlingar och med missionsområdena inräknade nästan 400 gudstjänst- och predikoplatser. Kyrkan har 55 präster och majoriteten av dem har fått väldigt lite teologisk utbildning. Det mest brännande behovet inom kyrkan anses vara stärkande av evangelisternas och prästernas utbildning, säger Olavi Heino.

Malawis kyrka har inga egna läroinrättningar som erbjuder teologisk utbildning. Förra året ordnades en evangelistutbildning i huvudstaden Lilongwe. Olavi Heino undervisade i luthersk lära och bibelkunskap under kursen. Ritta Heino undervisade i kristen fostran och spiritualitet.

Stipendiater till grannländerna

– Vi undersöker också möjligheterna att ordna undervisning för kyrkans personal och frivilliga på församlings- och prosterinivå, men vi har åtminstone inte tills vidare hittat förutsättningar för det, säger Olavi Heino.

Finska Missionssällskapet har stött Malawis kyrkas personalutbildning sedan 2009. Stödet har getts till evangelistutbildningen och till seminarier för kvinnor och unga. I fortsättningen koncentreras sällskapets stöd till prästutbildningen. Det finns för tillfället inga planera på att skicka nya missionärer till kyrkan.

Fyra präster från Malawis lutherska kyrka studerar som sällskapets stipendiater vid Tanzanias ev.luth. kyrkas universitet Tumaini. Kyrkans ungdomskoordinator, som arbetat länge inom kyrkan, Evance Mphalasa, genomför fyråriga diplomstudier vid Tumaini-universitetet i Tanzania. Raymond Jumbe samt Antony A. Maseke genomför tvååriga utbildningar på certificate-nivå vid Tumaini-universitetets Iringa-enhet. Kyrkans långvariga utbildningskoordinator Feston Phiri genomför teologie magister-studier i Makumira.

– Malawis kyrka förbereder sig just nu på att delas i tre stift år 2016. Detta ökar ytterligare trycket på teologisk utbildning för kyrkans personal, berättar Olavi Heino.

Finska Missionssällskapet, Borgå stift och Malawis lutherska kyrka ingick ett partnerskapsavtal vid missionsfesten i Kronoby sommaren 2012.