Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fyller 150 år

Den 19 januari har det förflutit 150 år sedan Finska Missionssällskapet grundades. Sällskapet var Finlands lutherska kyrkans första missionsorganisation. År 2009 är ett jubileumsår för såväl Finska Missionssällskapet som för den evangelisk-lutherska kyrkans missionsarbete i Finland.

Kyrkans jubileumsår inleds söndagen den 18 januari med jubileumsmässa i Helsingfors domkyrka och huvudfest i Helsingfors universitets solennitetssal.

Jubileumsdagen 19.1 organiserar Finska Missionssällskapet program i Missionshuset under temat ”Glada fötter”. Under dagens lopp uppträder bl.a. musik- och dansgruppen Ranat Aek från Thailand samt musikgruppen Sorta från Basjkirien.

Dagen avslutas med en jubileumsmässa i Missionskyrkan, senare på kvällen står ännu missionsmusikalen ”Liekki palaa” i Johanneskyrkan på programmet.

Den tvåspråkiga, riksomfattande missionsfesten anordnas i Tammerfors 5 – 7.6 2009. Programmet är till sin natur en ”city happening” i stadens centrum. Huvuddelen av programmet försiggår på Ratina stadion, men evenemang ordnas även i Tammerfors kyrkor och på torget i centrum där det byggs en missionsby.

De svenskspråkiga gästerna samlas till svenskspråkiga evenemang i Sampola skola och deltar i de tvåspråkiga evenemangen på Ratina stadion. I Tammerforshuset ordnas ett missiologiskt symposium den 5 juni.

En jubileumskonsert med världens vackraste julsånger arrangeras i Berghällskyrka i Helsingfors den 11.12.2009. Jubileumsåret avslutas den 22 december i snökyrkan i Rovaniemi.

För övriga evenemang på svenska se www.mission.fi/jubileumsåret.

Skorna klapprar

”Kengät” (”Skorna”) är en teaterföreställning med skådespelaren Antti Sevanto om vad skor från olika delar av världen kan berätta om sina användare.

Inspirerade av musikalen Liekit har man gjort en ny musikal ”Liekki palaa” till jubileumsåret. Den handlar om missionsarbetet ur nutidsungdomens synvinkel. Föreställningarna började i september 2008, och under jubileumsåret kan musikalen ses på mer än tjugo orter. Mera information: www.liekkipalaa.net.

Dansföreställningen ”Puranssi” berättar om mötet mellan två kulturer och i barnens ”Pistaasipähkinöiden arvoitus” (”Pistagenötternas gåta”) är hemliga poliser på äventyr.

Missionssällskapets musikgrupper och körer Safari, Furahakören, Amani, Cumina, Exit och Jakaranda turnerar hela året.

I januari kommer Ranat Aek musikgruppen från Thailand till Finland, i början av juni ensemblen Crossroads från Hong kong och Ongumbiro från Namibia.

Utställningar över litteratur och utvecklingsarbete genom tiderna

Den första utställningen under jubileumsåret kan ses i Helsingfors domkyrkas krypta 17 – 29.1.2009. Finska Missionssällskapets gamla och nya böcker är utställda. Under evenemangen i Kryptan presenteras bibelöversättningar och kristlig litteratur samt psalmer från Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor. Den 8 oktober öppnas en bokutställning i Missionssällskapets bibliotek.

Inför jubileumsåret har Missionssällskapet sammanställt två ambulerande utställningar. ”Utvecklingssamarbete före utvecklingssamarbete” ger en helhetsbild av missionsarbetet ända från begynnelsen. Jarmo Kulonens bildutställning ”Fred och försoning i Mellanöstern” är i högsta grad aktuell.

Dessutom publicerar Finska Missionssällskapet böcker under jubileumsåret. Liisa Hovila-Helminens bok ”Uskoa teoiksi 150 vuotta – Suomen Lähetysseura 1859-2009” utkom i oktober.

Museet förnyas

Missionssällskapets museum fick i årets början nytt namn: Kumbukumbu, Finska Missionssällskapets museum. Ordet Kumbukumbu är swahili och betyder minne. Museets fasta utställning öppnas i samband med Finska Missionssällskapets 150- årsjubileum den 19 januari 2009.

Utställningen omfattar fyra ämnesområden; Afrika, Kina, världens största religioner och Finska Missionssällskapets historia. Den 29 maj öppnas i museet en utställning som presenterar böcker som Missionssällskapets anställda skrivit på olika språk.

Kyrkans missionsorganisation

Finska Missionssällskapet är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas missionsorganisation. Alla kyrkans församlingar är kallade till medlemmar i Finska Missionssällskapet och kan sända sina representanter till årsmötet, som väljer sällskapets styrelse.

I slutet av år 2008 hade Missionssällskapet 347 anställda, av vilka 153 verkade utomlands.

Missionssällskapets budget för år 2009 uppgår till 28,5 miljoner euro, varav 73 procent används för verksamhet i närmare 30 länder. Missionssällskapets verksamhet stöds av församlingarna, kristna organisationer och privatpersoner. Sällskapet är en av ministeriets kompanjoner i utvecklingssamarbete.

Allt började med en missionskollekt

Grundandet av Missionssällskapet blev möjligt då Finlands evangelisk-lutherska kyrka uppbar en jubileumskollekt år 1857. Man firade då 700-års minnet av kristendomens införande i Finland.

Man hade då under flera år fört en offentlig diskussion huruvida också Finland skulle delta i missionsarbetet. Diskussionerna var livliga i synnerhet på universitetshåll.

Finland tillhörde då det ryska kejsardömet, och tillståndet att grunda en ny organisation beviljades av kejsar Aleksander II.

Till en början var missionssällskapets uppgift att upprätthålla informationsverksamhet. I detta syfte utgav man Suomen Lähetyssanomat och Missions-Tidningen. Dessa två tidningar är de äldsta finska regelbundet utkommande tidskrifterna och fyller också 150 år.

År 1862 började Missionssällskapet utbilda egna anställda för utrikesverksamheten. Utbildningen räckte sex år. De första medarbetarna reste till södra Afrika år 1868.

I samråd med den tyska Rehnmissionen hade man kommit överens om att de finska missionärerna skulle verka i Ambolandet, dit missionärerna anlände år 1970 och inledder arbetet. År 1902 inledde sällskapet verksamheten i Kina och år 1924 i Mellanöstern.