Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet ger 50 000 euro till sjukvård för civila i Gaza

Finska Missionssällskapet ger 50 000 euro för att trygga sjukvården för civila i Gaza.

Medlen förmedlas via Norska kyrkans utlandshjälp (NCA, Kirkens Nødhjelp) till Al Ahli-sjukhuset som hör under den anglikanska kyrkan i Jerusalem. Finska Missionssällskapet svarar på detta sätt på den begäran om hjälp som ACT-allians begärt av sina medlemsorganisationer och kyrkor. Målet för hjälpen har valts i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp.

De attacker som riktats mot Gaza har under de senaste veckorna haft svåra följder för civilbefolkningen. Över tusen människor har avlidit. Största delen av de döda är civila, av dem är en stor del barn. Några tusen människor har också skadats. På grund av den pågående konflikten har människorna i Gaza försämrade möjligheter att få hälsovård.  

ACT-alliansen är kyrkornas internationella nätverk för katastrofarbete. Finska Missionssällskapet är medlem i ACT-alliansen.

Hjälp civilbefolkningen

Gör en inbetalning till Finska Missionssällskapets katastroffond, FI60 8179 9710 0312 86 (IBAN: FI60 8179 9710 0312 86, BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet.  

Du kan också hjälpa genom att ringa 0600-11320 (20,28 euro + lna) eller sända ett textmeddelande med texten HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) till numret 16155.

Tilläggsinformation: Finska Missionssällskapets koordinator för katastrofarbetet: Timo Frilander 043 824 1407