Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet höjer beredskapen inför förvärrad hungersnöd i Västafrika

Ett barn äter resterna av mager välling
Ett barn äter resterna av mager välling

De senaste årens knappa regn har förvärrat hungersnöden i Västafrika. I Senegal och Mauretanien hotas 1,3 miljoner invånare av hungersnöd. Finska Missionssällskapet höjer beredskapen och stöder de mest drabbade befolkningsgrupperna genom sina lokala samarbetsparter.

Förra året förstördes hälften av skördarna i Mauretanien på grund av uteblivna regn under såningsperioden. I Senegal minskar spannmålsförråden alarmerande snabbt. Spannmålspriset har stigit och det är ännu svårare för de fattiga att köpa mat för dagen.
”Tattaquine i centrala Senegal klassas just nu som en kriszon i Senegals lutherska kyrkas verksamhetsområde”, berättar Tiina Tuominen, koordinator för utvecklingssamarbetet vid Finska Missionssällskapet, efter en tjänsteresa till Senegal.
“I största delen av byarna har skördarna gått nästan helt förlorade eftersom det har kommit så litet regn. Spannmålsförråden, som i normala fall är fulla den här tiden på året, står redan nu tomma. Befolkningen försöker klara sig med hjälp från släktingar på andra orter, men oron över inkomstmöjligheterna och hur maten ska räcka till är stor.
Enligt Tuominen kommer situationen att vara ytterst kritisk från och med maj, då den nya sådden borde inledas.
“Varifrån ska lantbrukarna få sina frön? Det kan hända att människorna kommer att vara svagare på grund av matbristen och lättare drabbas av olika sjukdomar. Samtidigt kommer krisen att breda ut sig på flera områden, när spannmålsförråden tar slut också där man tidigare fick någon sorts skörd. Som en följd försvagas ytterligare hjälpen till de områden som har det svårast”, bedömer Tiina Tuominen.
Regnperioden i Senegal börjar i juni-juli och till exempel hirsskörden väntas återgå till det normala först i oktober.
Senegals regering och FN:s lokalkontor för humanitär hjälp har gjort en lägesanalys för landets norra och östra delar. Läget i de här områdena är kritiskt. Röda korset och Röda Halvmånen i Senegal bedömer att bristen på mat är alarmerande i landets nordöstra och centrala delar. Drygt en halv miljon människor beräknas lida av hunger, och antalet svältande stiger.
Finska Missionssällskapet skickade i januari 150 000 euro i nödhjälp till Mauretanien via Lutherska världsförbundet. Hungersnöden i sydöstra Mauretanien förvärras också av flyktingsituationen i landet. Ungefär 10 000 människor har flytt till Mauretanien från Fassala i Mali på grund av strider där armén går till attack mot lokala separatiströrelser.
Finska Missionssällskapet behöver mera medel till katastroffonden för att kunna upprätthålla beredskapen för kommande hjälpinsatser.

Tilläggsinformation:

Koordinatorn för utvecklingssamarbete Tiina Tuominen, tfn. 0400-891 667 Koordinatorn för katastrofarbete Mari Tuohimaa, tfn. 043 8245 079 Finska Missionssällskapets regionalrepresentant för Västafrika, Tor-Erik Store, tfn. +221 77 03 50 148

Stöd Finska Missionssällskapets katastrofarbete:   

•    Ge en gåva till Sampo 800014-161130, skriv HJÄLP i meddelanderutan •    Ring 0600 02020 (19,95 euro + lna) •    Sänd ett textmeddelande, HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) till numret   16160 Donera via nätet.

som blivit kvar på botten av en matskål. Foto: Lutherska världsförbundet
som blivit kvar på botten av en matskål. Foto: Lutherska världsförbundet