Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar

De planer på nedskärningar i anslagen för utvecklingssamarbete som Finlands regering gjort drabbar Finska Missionssällskapet. Nedskärningarna innebär en förlust på över 3,3 miljoner euro jämfört med år 2015.

En bidragande orsak är också kraftigt ökade utgifter på grund av eurons värdeminskning i relation till dollarn. Finska Missionssällskapet har 265 anställda. Förra året hade sällskapet 143 anställda utomlands och 122 i Finland. Enligt en preliminär bedömning utgörs nedskärningsbehovet av en personalminskning på högst 25 personer.

Omkring en miljon människor nås av Finska Missionssällskapets verksamhet i olika utvecklingsländer. Nedskärningarna i biståndsanslagen gör stor skada på både utvecklingssamarbetet och medborgarorganisationernas verksamhet. Det civila samhällets operativa möjligheter minskar.

Finska Missionssällskapets andel av utrikesministeriets biståndsanslag är 8,4 miljoner euro år 2015. Därtill har Finska Missionssällskapet bidragit med en självfinansieringsandel på 13,8 procent för utvecklingssamarbetet.

Hjälpen når de mest utsatta. Arbetet är långsiktigt och organisationen har 155-årig erfarenhet av utvecklingssamarbete tillsammans med olika partner utomlands.

Finska Missionssällskapet är en av missionsorganisationerna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands, utrikesministeriets samarbetspartner och en av Finlands största aktörer inom utvecklingssamarbete.

Organisationen verkar i 30 länder tillsammans med nästa hundra lokala kyrkor och organisationer. Årsbudgeten är cirka 30 miljoner euro.

Finska Missionssällskapet förde samarbetsförhandlingar år 2013 då verksamheten i Finland omorganiserades, samt år 2014 gällande museet Kumbukumbus personal.

Läs också: En snabb nedskärning av biståndet drabbar i första hand kvinnor

Skriv på uppropet för biståndet

***

Mera information:

Seppo Rissanen, verksamhetsledare

Kontaktperson:

Iiris Kivimäki, kommunikationsdirektör, 050 5826396