Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet med i kampanjen Rättvis handel

”Genom att köpa rättvisemärkta produkter kan vi själva inverka på hur våra pengar används,” sade missionsdirektor Seppo Rissanen från Finska Missionssällskapet då kampanjen för Rättvis handel lanserades officiellt den 15 maj.

 

Församlingarna i Finland utmanas att göra en insats för en rättvisare värld genom att bli en Rättvis handel-församling. Bakom utmaningen står Föreningen för främjande av rättvis handel i samarbete med bl.a. Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp, kyrkostyrelsen och Ekumeniska rådet i Finland.

Hundra femtio församlingar med

Verksamhetsledaren för Föreningen för främjande av rättvis handel Tuulia Syvänen kom med hälsningar från en odlare i Tanzania: ”Det är fint att församlingarna i Finland vill komma ihåg kaffeodlarna.”

De extra förtjänster som odlarna får kan de använda t.ex för utbildning.

Hundra femtio lutherska församlingar är nu med i programmet, och också pingstförsamlingar, ortodoxa församlingar och en del övriga aktörer.

Målet för Rättvis handel-kampanjen är att göra rättvisemärkta produkter till en naturlig del av församlingarnas vardagliga verksamhet. Församlingarna kan på detta sätt ge odlare och plantagearbetare i u-länder ett bättre liv. De kan fungera som uppmuntrande exempel och förespråkare för en rättvisare värld på sin ort.

Business och Moses

En Rättvis handel-församling lovar bl.a. att använda rättvisemärkt kaffe och te vid alla samlingar och möten, att delta i veckorna för Rättvis handel och att sprida information om Rättvis handel och beakta den i sina olika verksamhetsformer.

De församlingar som fyller kriterierna kan anhålla om hederstiteln Rättvis handel-församling och få ett diplom som synligt tecken på församlingens insats för en rättvisare värld.

Biskop Juha Pihkala, som välsignat kampanjen, tror att Rättvis handel sammanfogar handel och etik, ”business och Moses”.

Odlarna får inte använda barnarbetskraft och bör beakta ekologiska synvinklar. Temaveckorna för Rättvis handel fortgår fram till 27.5.