Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp vädjar till partierna: Sätt en tidtabell för 0,7-målet i regeringsprogrammet!

Finska Missionssällskapets och Kyrkans Utlandshjälps ledare överlämnade 2.4 en vädjan för en 0,7 procents målsättning till centerns och samlingspartiets partikanslier.

Ledarna för de båda organisationerna uppmanade partierna att skriva in en bindande tidtabell i regeringsprogrammet om en höjning av budgetmedlen förutvecklingssamarbete till 0,7 % av bruttonationalproduktionen.

Resurser finns, hur är det med viljan?

Finlands bidrag till utvecklingssamarbetet har sjunkit till samma nivå som under den ekonomiska depressionen. Det är ytterst viktigt att i detta skede förstärka målsättningarna och sätta upp en tidtabell så att den nya regeringen skulle fåtrovärdighet både internationellt och bland medborgarna i Finland, konstaterar Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen och direktorn för Kyrkans Utlandshjälp, Antti Pentikäinen.

0,7-målet siktar på att öka budgetmedlen för utvecklingssamarbetet, eftersom antalet människor som lever i extrem fattigdom inte minskat.

– Om inte budgetunderstödet för bistånd ökar finns det ingen chans att minska fattigdomen. En god kvalitet på biståndet fås endast om resurserna är tillräckliga, konstaterar Seppo Rissanen.

– Världen har resurser att utrota fattigdomen, men viljan fattas. Finland borde göra sin del av jobbet, framhåller Antti Pentikäinen.

En konsekvent politik

Organisationerna vädjar om att man i regeringsprogrammet ställer uppsom mål en konsekvent biståndspolitik som stävar efter att FN:s millennium mål uppnås inom alla politiska sektorer som berör utvecklingsländerna.

I vädjan konstateras att utvecklingsländernas skuldkris fortsätter trots upphävandet av skulder. Enligt organisationerna borde man i regeringsprogrammet få med åtgärder som siktar på att minska utvecklingsländernas skuldsättning och främja grundandet av ett oberoende organ för förlikning av skulder.

I vädjan påminner ledarna om att det finns fungerande system för förmedling av hjälp också då Finlands bilaterala utvecklingssamarbetsprojekt inte framskrider som väntat.

Vädjan till alla regeringspartier

Pentikäinen och Rissanen ämnar träffa företrädare för alla regeringspartier innan regeringsprogrammet slås fast. Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet förde en kampanj om att 0,7 procents målet skulle uppnås både inför senaste riksdagsval och tillsammans med andra organisationer inför valet 2003.