Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet permitterar 51 anställda på grund av corona

Coronapandemin har avsevärt begränsat Finska Missionssällskapets möjligheter att utföra sitt arbete på olika håll i världen. Missionssällskapet verkar i 30 länder, huvudsakligen i Afrika och Asien.

Som resultat av samarbetsförhandlingarna som har förts med anledning av coronaviruset kommer nu sammanlagt 51 av Missionssällskapets anställda, vars arbete har minskat eller försvårats, att permitteras. 5 personer permitteras på heltid och 46 på deltid. Permitteringarna pågår i 90 dagar men utifrån ett gemensamt avtal ska det vara möjligt att återvända till jobbet tidigare om situationen förändras.

–  Vi har strävat till att hålla antalet permitterade möjligast lågt och i mån av möjlighet permittera på deltid. Det är trots allt ett faktum att mycket av det arbete som har planerats, som projektutveckling och arbetsresor, församlingsbesök, utbildning och evenemang inte kan genomföras och därför är det nödvändigt att gå in för permittering. Samtidigt försäkrar vi oss om att kunna agera genast då det finns möjligheter till det, förklarar Rolf Steffansson, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

Missionssällskapet hade närmare 70 anställda utomlands men på grund av epidemin har största delen återvänt till Finland. Det finns fortfarande 33 utrikesanställda kvar på arbetsområdena. Situationen till trots kommer Missionssällskapets personal och samarbetspartner att fortsätta sitt arbete på arbetsområdena och i Finland så långt det är möjligt. Man upprätthåller kontakten och stödet till samarbetspartnerna och samarbetet med församlingarna fortsätter med minskade resurser.

Missionssällskapet stöder arbete som kan bromsa coronaepidemin, bland annat utvecklingssamarbetsprojekt inom hygien och hälsovård i Tanzania, Etiopien, Nepal och Laos. Missionssällskapet har också gett katastrofhjälp för att bidra till att rätt information om coronaviruset förmedlas via radio i Tanzania. På basen av samarbetspartnernas plan fattar Missionssällskapet beslut om katastrofhjälp och bekämpning av coronavirusepidemin för att lindra dess följder bland de allra fattigaste och mest sårbara människorna i utvecklingsländerna.

– Precis som för alla andra försätter pandemin Missionssällskapet och våra internationella samarbetspartner i en svår situation. Begränsningarna som har införts för att trygga människors liv påverkar också våra verksamhetsmöjligheter, å andra sidan visar de också på samarbetsparnernas kunnande. Man har snabbt vidtagit förebyggande åtgärder och ser till människors behov. Arbetet omprioriteras, men det fortsätter. Det här vill vi förmedla och berätta om och vi inbjuder våra vänner att delta i arbetet, säger Steffansson.