Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sände 10 000 euro i nödhjälp till Gaza

Den israeliska krigsoperationen vid Gazaremsen i november 2012 har ytterligare försvårat situationen för den hårt pressade civilbefolkningen i området. Finska Missionssällskapet sände i december 10 000 euro från sin katastroffond till Al Ahli-sjukhuset i Jerusalem som drivs av den lokala anglikanska kyrkan. Pengarna används för vården av de som drabbats av bombattentaten i området.

Al Ahli-sjukhuset i Gaza erbjuder grundläggande sjukvård och specialistvård för alla hjälpbehövande oavsett religion, språk och nationalitet. Sjukhuset samarbetar med Norska kyrkans utlandshjälp (NCA) och fungerar samtidigt som samarbetspart i genomförandet av kyrkornas internationella hjälpoperation. Resurserna används till att trygga sjukhusets verksamhet under de svåra omständigheterna.

Enligt de uppgifter som Världshälsoorganisationen WHO samlat in dog 163 människor i krigsoperationen i november. Man beräknar att ungefär 1269 skadats i attentaten. De materiella skadorna är också märkbara. Ungefär 300 bostäder har förstörts eller skadats. Ett tusentals byggnader har fått mindre skador.

Blockaden av Gaza och det ständiga våldet plågar lokalbefolkningen i området. Det har länge varit svårt att trygga distribueringen av el, tillgången till rent vatten och sanitet samt hälsovård i området. Kyrkor och andra religiösa gemenskaper spelar därför en viktig roll i förverkligandet av de mänskliga rättigheterna bland annat genom att driva skolor och ordna hälsovård. De kyrkor och kristna organisationer som säkrar dessa verksamhetsformer i Gaza behöver stöd utifrån.

Stöd katastrofarbetet

Stöd Finska Missionssällskapets katastrofarbete genom en inbetalning till IBAN FI60 8179 9710 0312 86, skriv HJÄLP i meddelanderutan. För att donera via telefonen ring numret 0600 11320 (20,12 euro + lna). Det går också att donera genom att sända ett textmeddelande. Skriv HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) och skicka meddelandet till numret 16155.

www.finskamissionssallskapet.fi/katastroffond