Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sänder mera nödhjälp till Etiopien

Finska Missionssällskapet har beviljat ytterligare 70 000 euro till offren för torkan i Etiopien. Pengarna kanaliseras från katastroffonden och det sammanlagda stödet uppgår nu till 140 000 euro. Etiopien är fortfarande i behov av akut nödhjälp på grund av hungersnöden, som förvärras av de stigande spannmålspriserna.

Nödhjälpen kompletterar de 70 000 euro som Finska Missionssällskapet sände i katastrofhjälp i mitten av juli. Resurserna koncentreras till Gasara-områdets sydöstra del där hungersnöden är som störst. I området behöver 18 av 15 kommuner omedelbar nödhjälp på grund av den kroniska torkan som resulterat i hungersnöd.

Situationen i Etiopien har förvärrats de senaste veckorna.  Sällskapets lokala samarbetspart, Mekane Yesus-kyrkan, rapporterar att livsmedelsdistributionen kommer att behövas ett halvår framöver. Till en början uppskattades hjälpbehovet till tre månader. Antalet hjälpbehövande har nästan fördubblats och spannmålspriset förvärrar situationen för tusentals familjer på området.

Katastrofhjälpen kanaliseras via kyrkornas internationella katastrof- och biståndsorganisation ACT- alliansen. Hjälpen distribueras lokalt av Finska Missionssällskapets långvariga partner, Etiopiens evangeliska Mekane Yesus -kyrka.

 

Finska Missionssällskapets katastroffond kan stödas genom Sampo 800014-161130, skriv HJÄLP i meddelandefönstret, eller per telefon 0600 02020 (19,95 euro + lna)

Tilläggsuppgifter:

Sällskapets koordinatorer för katastrofarbetet Timo Frilander, tfn. 043 824 1407 och Mari Tuohimaa, tfn. 043 824 5079.

Finska Missionssällskapet 8.8.2011