Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet startade katastrofinsamling för jordbävningsoffren i Kina

Finska Missionssällskapets samarbetspartner, den kristna kinesiska biståndsorganisationen Amity Foundation har vädjat om 1 miljon euro i katastrofhjälp för jordbävningsoffren i Chengdu.  Jordbävningen, som var den starkaste på 30 år, skakade centrala Kina på måndag eftermiddag och åstadkom oerhörd förstörelse.

Enligt de senaste rapporterna från Amity har åtminstone 20 000 har dött eller skadats i Beichuan län. Över 60 000 människor är försvunna i Wenchuan län, som var epicentret för jordbävningen och hade en totalbefolkning på något över 110 000. I staden Du Jiangyan kollapsade en skola som hade 1000 elever. Endast 58 räddades.

80 procent av byggnaderna nära epicentret har kollapsat, berättar Yue Yaomeng, Amity-anställd. Han anlände till katastrofområdet bara fem timmar efter jordbävningen och har redan etablerat kontakt med lokala myndigheter och andra medborgarorganisationer.

Amity Foundattion, som grundades på initiativ av kinesiska kristna år 1985, upprätthåller ett synnerligen fungerande lokalt nätverk genom vilket organisationen kan snabbt agera i dylika situationer. Amity erbjuder utbildning, samhälleligt bistånd och hälsotjänster runt om i Kina, speciellt på de mindre utvecklade områdena. Många kyrkor och organisationer på olika håll i världen understöder biståndsorganisationen. Finska Missionssällskapet har samarbetat med Amity Foundation sedan 1991.

Hjälp behövs

Som första hjälp har Amity beviljat 1 miljon CNY, ca 100 000 euro för mediciner, mat, vatten, filtar och tält. Amity kommer att sätta upp ett tältkontor för att koordinera hjälpverksamheten.

Finska Missionssällskapet har startat en insamling för jordbävningsoffren. Medlen kanaliseras via Amity Foundation. Understöd kan ges genom en inbetalning till Sampo 800014-161130. Skriv KINA i meddelandefönstret.

Finska Missionssällskapet har tre medarbetare i Kina, Judy och Håkan Granberg i Changsha, Hunan och Heidi Uusimäki i Guangxi i södra Kina.

Man kan följa med hjälpverkamheten i Chengdu på Amity Foundations nätsidor www.amityfoundation.org

Ann-Christine Marttinen