Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets budget 24,9 miljoner euro

Finska Missionssällskapets budget för nästa år växer med ca 1,4 miljoner euro från året innan. Sällskapets styrelse har godkänt en verksamhets- och budgetplan för år 2006 enligt vilken kostnaderna för ordinarie verksamhet uppgår till 24,9 miljoner euro.

– Ökningen baserar sig främst på ökningen i biståndsmedel ,som beviljas av Utrikesministeriet, berättar FMS ekonomichef Erkki Vita. Missionsunderstödet från församlingar och enskilda understödare har också ökat något.

Verksamheten utomlands växer

För arbetet utomlands har man reserverat 19 miljoner euro, vilket är 77 procent av totalkostnaderna. Ca en tredjedel av verksamhetskostnaderna används för församlingsarbete och kristen fostran, 20 procent till undervisning, bl.a. läskunnnighetsarbete, daghems- och fadderverksamhet. 15 procent används för samarbetskyrkornas personalutbildning och 10 procent för hälsovård. Utvecklingsarbetet, som stöds av Utrikesministeriet, utgör 14 procent av kostnaderna. FMS har något över 200 anställda utomlands. 

– Kostnaderna för arbetet utomlands ökade redan i fjol. Nästa år är ökningen sju procent. Sällskapet satsar under de kommande åren speciellt på evaluering av sina biståndsprojekt och det övriga arbetet utomlands, framhåller Erkki Vita.

Biståndprojekt förbättrar kvinnornas och barnens ställning

Mest medel kanaliseras nästa år till Tanzania och Etiopien, 2,2 miljoner till vardera landet. Senegal och Angola får en miljon var. I alla dessa länder driver sällskapet många utbildnings-, hälsovårds- och samhällsutvecklingsprojekt.

I Etiopien förbättrar man kvinnornas och barnens ställning. Speciellt utsatta är de barn som förlorat sina föräldrar på grund av aids samt hörselskadade barn. Dessutom satsar sällskapet på den fattiga landsbygdsbefolkningen och försöker förbättra dess levnadsförhållanden.

Nästa år startar ett projekt i norra Etiopien i Dessie. I tre års tid stöder sällskapet företagsverksamhet bland kvinnor  I Kilwa i Tanzania stöder Finska Missionssällskapet ett projekt där man förbättrar kvinnornas och den icke läskunniga befolkningsdelens möjligheter att utveckla sitt samhälle och delta i beslutfattandet.

Verksamhet i Finland

För verksamhet i Finland och organisationsadministration används nästa år 5,8 miljoner euro, vilket utgör 23 procent av utgifterna. I Finland stöder sällskapet den lutherska kyrkans församlingar i deras missionsarbete bl.a. genom information, utbildning och fostran.

Av Finska Missionssällskapets intäkter består 36 procent av budgetmedel från församlingarna, 24 procent av frivilligt understöd från församlingar och privata understödare samt kollektintäkter, 11 procent av riksomfattande insamlingar och donationer samt 6 procent av testamenten.

Utrikesministeriets biståndsmedel utgör 23 procent av intäkterna