Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets budget 29,3 miljoner euro

Finska Missionssällskapets budget år 2010 kommer att i stort hållas inom ramarna för budgeten året innan. Sällskapets styrelse godkände 10.12 verksamhets- och ekonomiplanen för år 2010, i vilken driftskostnaderna uppgår till 29,3 miljoner euro.

Till arbetet utomlands riktas 21,4 miljoner euro, 73 procent av totalkostnaderna. Arbetet i Finland, som innefattar medelanskaffning, information, utbildning och fostran samt planering, har budgeterats till 5,8 miljoner euro. Stiftens missionssekreterare avlönas från detta moment. Allmän administration utgör 8,9 procent av kostnaderna.

-Årets intäkter har motsvarat beräkningarna. Recessionen kommer emellertid att inverka på planeringen av det framtida arbetet, så det gäller att noga överväga kostnadsfördelningen, säger ekonomichef Päivi Ranta. Arbetslösheten och företagens samfundskatter minskar församlingarnas inkomster, vilket kommer att inverka på missionssällskapens inkomster. År 2010 kommer av allt att döma bli det svåraste året för församlingarna.

De viktigaste uppgifterna: förkunnelse och kamp mot fattigdom

-Finska Missionssällskapets nya strategi träder i kraft från början av år 2010. I sällskapets arbete utomlands prioriteras projekt som förstärker kyrkornas förkunnelse och diakoni, minskar fattigdom och främjar samhällelig rättvisa, säger direktören för utrikesarbetet Rolf Steffansson. Områdena där verksamheten kommer att öka är Angola, Västafrika, Kina, Mekongområdet och Nepal.

Nästa år använder utrikesavdelningen 5 milj. euro för förkunnelse och församlingsarbete. T.ex. i Tanzania riktar sig arbetet till områden kring Viktoriasjön och Mtwara-Lindi, där antalet kristna är mycket lågt. I Etiopien är Finska Missionssällskapet med om att skapa en ny verksamhetsmodell, som strävar efter att uppmuntra stiften till arbete bland minoriteter.

För att främja samhällelig rättvisa och diakoni använder sällskapet 8,5 miljoner euro, som innefattar utbildning, förbättrandet av hälsovårdstjänster, samhällsutveckling och katastrofarbete.

-Den största ökningen i verksamheten sker nästa år i Nepal och på Mekongområdet, säger Steffansson. Projekten i Nepal strävar efter att förbättra levnadsförhållanden för utstötta grupper. Det gäller speciellt handikappade och människor som hör till de lägre kasterna. I Laos inleds ett projekt där man tillsammans med staten utvecklar mångspråkig basundervisning. IMekongområdet kämpar vi också mot människohandel. Församlingsarbete och samarbete med olika kyrkor förstärks såväl i Nepal som i Mekongområdet.

-Utjämningeskampanjen nästa år fokuserar på Mauretanien, speciellt på rätt till mat och vatten. Där stöder sällskapet ett samhällsutvecklingsprojekt tillsammans med Lutherska världsförbundet. Dessutom satsar sällskapet på att utveckla kyrkornas självadministration och ekonomi, arbete bland hiv- och aidspatienter samt på arbete för fred och försoning.

Finska Missionssällskapet är en av missionsorganisationerna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och har verksamhet i ca 30 länder. Arbetet sker i samråd med lokala kyrkor och kristna organisationer samt via Lutherska världsförbundet. År 2008 hade Finska Missionssällskapet 345 anställda av vilka 165 arbetade utomlands. Finska Missionssällskapet, som i år firade sitt 150-årsjubileum, är en av Finlands utrikesministeriums kompanjoner i utvecklingssamarbete.