Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets Jag tror-kampanj firar kyrkans födelse

Kyrkan i Nepal hjälper de diskriminerade daliterna. Här samlas den etniska minoriteten santalerna
Kyrkan i Nepal hjälper de diskriminerade daliterna. Här samlas den etniska minoriteten santalerna

Finska Missionssällskapets Jag tror-kampanj kulminerar kring pingsten, som är tidpunkten för den första församlingens födelse. Kampanjen lyfter i år speciellt fram den unga kyrkan i Nepal.

Sällskapet har gjort ett inspirationsmaterial med idéer för  hur församlingarna kan fira kyrkans födelsedag. I materialbanken finns videon, andakter och lekar som lämpar sig för barn- och ungdomsverksamheten.

I år ordnas också en tävling bland de barn- och ungdomsgrupper i församlingarna som deltar i Jag tror-insamlingen. Finska Missionssällskapet vill utmana ungdomar runt om i landet att lära sig mer om den globala kyrkan och att samla pengar till sällskapets systerkyrkor runt om i världen. Bland dem som deltar i tävlingen lottas det ut ett resepris till något av Finska Missionssällskapets arbetsfält.

Insamlade medel stöder kyrkan i Nepal

Genom insamlingen stöder Finska Missionssällskapet samarbetskyrkorna i Asien, Afrika och Sydamerika. Sällskapet använder över hälften av sin utlandsbudget till kyrkligt arbete och två tredjedelar av missionärerna arbetar inom det kyrkliga arbetet. Sällskapets arbete koncentrerar sig till de länder och områden som har färre än 10 procent kristna. Därför satsar sällskapet allt mera på arbete i Asien.

Kyrkan i Nepal är en av de snabbast växande i världen. Evangeliet sprids främst genom personligt vittnesbörd, eftersom varje kristen i Nepal ser sig som en evangelist. År 1966 fanns det cirka 100 kristna i landet – år 2013 uppskattade man att det fanns 1-2 miljoner.

Den största utmaningen för kyrkan i Nepal är att höja nivån på den teologiska utbildningen och att hinna utbilda präster och evangelister i samma takt som kyrkan växer. På Ebenezer teologiska seminarium i Kathmandu kan man avlägga en 3-årig teologisk utbildning. Idag har seminariet cirka 45 studeranden, men hoppas kunna utvidga verksamheten så att de i framtiden kan ha 100 studeranden.

Hittills har kvinnorna i Nepal traditionellt inte predikat, utan satsat på barn- och ungdomsarbete. Idag är nästan hälften av dem som studerar på seminariet kvinnor och skolans rektor uppmanar också kvinnorna att söka sig till församlingsarbete.

Förutom Ebenezer bibelskola samarbetar Finska Missionssällskapet i Nepal med kristna medborgarorganisationer, som har verksamhet runt om i landet. Arbetet utgörs av skolning av äkta par för församlingarnas familjearbete, kvinnoledarutbildning, produktion av söndagsskolmaterial, ungdomsarbetete, upplysningsarbete om hiv/aids och stöd till hiv-positiva och de som insjuknat i aids. Kyrkans fredarbete strävar till att befrämja mänskliga rättigheter för olika etniska och religiösa grupper. Sällskapet stöder Patan Koinonia-församlingen i Kathmandu och Nepals lutherska kyrka i Morang.

Läs mer om materialet till församlingarna: http://www.finskamissionssällskapet.fi/ls_se/hem/ge_en_gava/jag_tror_kampanjen/till_forsamlingarna/

som också tillhör den lägsta kasten
som också tillhör den lägsta kasten