Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets missionärer arbetar dygnet runt på sjukhusen och kriscentren i Bangkok

Diakonissorna Leena Helle och Anneli Könni samt pol.mag. Tero Norjanen från Finska Missionssällskapet har vakat med finländska patienter på Bangkok Nursing Home, fungerat som tolkar, själavårdare och hjälpt sjukhuspersonalen i den kaotiska situationen efter naturkatastrofen.

En av de mest brådskande åtgärderna har varit att hjälpa de barn och ungdomar som förlorat sina föräldrar och syskon och har hämtats till sjukhuset. Anneli Könni har sett till att de har placerats i samma rum med andra finländare.

Situationen på sjukhuset beskriver Norjanen som kaotisk: patientplatserna slutar och man röjer utrymmen i mötes och lagerutrymmen för de skadade. Efter att ha dejourerat hela dagen på kriscentret i Bangkok, vakade han resten av natten på sjukhuset med två små barn, som förlorat sina föräldrar.

FMS missionärer har varit till stor hjälp som språkkunniga. Då människorna på sjukhuset får kontakt med en människa som talar deras modersmål, stiger reaktionerna, skräcken och ängslan till ytan. Också hustrurna till personalen på Finska ambassaden i Bangkok har ställt upp som frivilliga.

Tacksamhet gentemot thailänningar

Enligt Leena Helle har finländarna varit tacksamma och rörda över hur den lokala befolkningen har hjälpt dem, deltagit i räddningsoperationer, burit dem för att få vård, skaffat mat och vatten.

Biskop Eero Huovinen, som rest till Phuket med FMS-pastorerna Suvimarja Rannankari-Norjanen och Jukka Helle dejourerade på flygfältet i Phuket. Finländarna stödde också de svenska turisterna och hjälpte de svenska krisarbetarna under nattjourerna.

Enligt Jukka Helle hoppas man att alla finländare kunde resa hem senast under fredagens lopp. Krishjälpens fokus förflyttas då till Finland. Behovet är stort, eftersom man tillsvidare inte har fått kontakt med åtminstone 200 finländare.

På onsdagen kommer de finländska prästerna att arbeta på sjukhusen i katastrofområdet tillsammans med Röda korsets läkarteam.

Finska Missionssällskapet har sänt 20 000 € som förstahjälp via den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand och dess kanaler. Hjälp är även nödvändig i fortsättningen till de drabbade områdena. Finska Missionssällskapets insamlingskonto är 800014-161130, i meddelandet skrivs Katastroffonden.

Lilja Kinnunen-Riipinen, FMS/Bangkok