Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets missionärer stöttar nu svenskar och norrmän

Under lördagens evakuering letade FMS missionärer fortfarande efter de sista finländska katastrofoffren på sjukhusen i Bangkok på uppdrag av Finlands ambassad.   FMS har sänt kristerapeuten, pastor Janne Hassinen till Bangkok för att bistå missionärerna, som arbetat dygnet runt och under hård press sedan katastrofen inträffade.

 

Då finländarna evakuerats har ambassaden uttryckt en önskan om att missionärerna tillsammans med sina norska och svenska kolleger skulle fortsätta att hjälpa de skandinaviska katastrofoffren.

Pastorerna Jukka Helle ja Suvimarja Rannankari-Norjanen, som återvänt från Phuket, och pol.mag. Tero Norjanen hade jour i Skandinaviska kyrkan, som blivit ett kriscentrum för skandinaverna i Bangkok. Finländska ungdomar, som studerar i Bangkok och har hjälpt till på katastrofområdet, sökte sig till centret för att själva få krishjälp.

Diakonissorna Leena Helle och Anneli Könni har hjälpt till med de sista evakueringarna på sjukhusen och tagit hand om svårt skadade finländare.

“Det finns fortfarande patienter vilkas namn är otydligt skrivna och vilkas nationalitet är okänd. Vi går också igenom alla svenska namn på listorna, i hopp om att finna någon finländare”, berättar Leena Helle från Rama IX sjukhuset i Bangkok.

Lilja Kinnunen-Riipinen, FMS kriscenter, Bangkok