Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets museisamling överförs till Kulturernas museum

Finska Missionssällskapet överlåter sin museisamling Kumbukumbu till Kulturernas museum, som är en del av Finlands nationalmuseum. Sällskapets styrelse har gjort ett principbeslut och Museiverket har bekräftat att de tar emot samlingen. 

Kumbukumbu är öppet för besökare fram till den 9 juni 2013. Inträdet är gratis.

Förhandlingar kring de praktiska frågorna pågår mellan Finska Missionssällskapet och Finlands nationalmuseum. Det är tänkt att samlingen flyttas över år 2015.

Till Kumbukumbus samling hör kring 9000 föremål och 100 000 fotografier. Materialet är insamlat från olika kulturer och länder där Finska Missionssällskapet har varit verksamt sedan 1800-talets slut till nutid. Finska Missionssällskapets museum är vid sidan av Kulturernas museum och Helinä Rautavaara museet Finlands tredje och också äldsta etnografiska museum.

En nationalskatt

Orsakerna till att Finska Missionssällskapet överlåter Kumbukumbu samlingen är kulturhistoriska och ekonomiska. När samlingen överförs till Kulturernas museum blir föremålen i Finska Missionssällskapets samling en del av den nationella samlingen. Det här strävade Finska Missionssällskapets ledning efter redan i början av förra århundradet då Nationalmuseet byggdes.

I samband med Kulturernas museum kan man också säkerställa den skötsel och förvaring som krävs. Även kollektionens användning och synlighet i utställningar, publikationer samt i studier växer som en del av en större helhet.

Finska Missionssällskapets samling kompletterar Kulturernas museums samling. Till exempel Matti Rautanens kulturhistoriska samling om Amboland i norra Namibia förenas till en sällsynt samling då Rautanens samling som för tillfället finns i Kumbukumbu förenas med hans samling av ondongamaterial som donerades till Statens historiska museum år 1893, och som nu är en del av samlingen i Kulturernas museum.

Samarbetet mellan Finska Missionssällskapet och Finlands nationalmuseum kommer att fortsätta genom olika gemensamma projekt, till exempel specialutställningen.

Kumbukumbu pionjär

Missionsmuseet grundades år 1931. Dess äldsta samlingar är från Amboland och kejsartiden i Kina. Innan museet grundades ordnade Finska Missionssällskapet den första ambulerande etnografiutställning i Finland åren 1911-1912. Utställningen upplyste finländarna om mindre kända kulturer utanför Europa.

Museet Kumbukumbu ägs av Finska Missionssällskapet och finansieras av understöd. Museet har fått en lagstadgad statsandel sedan år 2005. För samlingens katalogisering och digitalisering har museet fått statshjälp. Museets årsbudget är ungefär 340 000 euro.

Kumbukumbus utställningen om Finska Missionssällskapets verksamhet kommer att fortsätta i  förnyad form. Om det informeras senare.

Kumbukumbu är beläget i Missionshuset i Helsingfors, Observatoriegatan 18.

Mer information:

Finska Missionssällskapets museichef: Raili Huopainen, tel. 020 7127 252, 040 451 4532 e-post raili.huopainen@suomenlahetysseura.fi

Kulturernas musem: Intendent Ildikó Lehtinen, tel. 040 128 6433 e-post ildiko.lehtinen@nba.fi

Översättning: Ingrid Björkskog

 

Kumbukumbus öppethållningstider:

tisdag, torsdag-söndag 12 – 16,

onsdag 12 – 18.

Grupper enligt överenskommelse.                                                                               

Utställningsföremål från Afrika. Foto: Finska Missionssällskapets museum Kumbukumbu
Utställningsföremål från Afrika. Foto: Finska Missionssällskapets museum Kumbukumbu