Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets Shalhevetjah-center i Jerusalem är öppet för alla

Kings Kids verksamheten för barn och unga är en del av Shalhevetja centrets verksamhet. Ungdomarna ger uttryck för sin tro genom drama
Kings Kids verksamheten för barn och unga är en del av Shalhevetja centrets verksamhet. Ungdomarna ger uttryck för sin tro genom drama

I ett land präglat av oroligheter och konflikter är det viktigt att det finns  en trygg och fridfull plats där människor kan mötas.

Finska Missionssällskapets Shalhevetjah-center i Jerusalem är en sådan plats. Centret är öppet för alla, oberoende av nationell identitet, religiös eller etnisk bakgrund.
Finska Missionssällskapet har verkat i Mellanöstern sedan år 1924. Israel är en mötesplats för judendom, kristendom och islam. Målsättningen för Finska Missionssällskapets verksamhet i Mellanöstern är att främja fred och försoning på gräsrotsnivå, samt att fungera som brobyggare mellan olika folkgrupper.
Shalhevetjah-centrets verksamhet tjänar den målsättningen. Shalhevetjah är hebreiska och betyder ”Herrens låga”.
Vid shalhevetjah-centret samlas åtta församlingar som inte har en egen kyrka:  en hebreisk-rysk messiansk församling, samt en kinesisk, koreansk, thailändsk, nigeriansk och etiopisk församling. Också den finska och svenska församlingen i Jerusalem håller sina gudstjänster här. Flera lokala församlingar håller barnläger på centret under sommarmånaderna.
På centret finns också diakoni- och familjearbete, som sköts av Finska Missionssällskapets samarbetspartner Machase (tillflykt).
I Kings Kids verksamheten ger ungdomarna uttryck för sin tro genom drama, dans och musik. Shalhevetjah-centret är också basen för Finska Missionssällskapets arbete bland kinesiska och thailändska gästarbetare.

Skyddad från hot

Thailändaren Pongnarin kom till Israel år 2007 för att arbeta på en så kallad moshav, ett gemensamt jordbruk.
På moshaven  fanns ungefär 700 thailändska gästarbetare. De fick bara hälften av den lagstadgade minimilönen. Pongnarin beslöt att samla en namnlista med arbetare som ville få sin lön korrigerad.
– Då blev jag anklagad för att starta ett uppror. Arbetsgivaren krävde att jag rev mitt arbetsavtal, som jag inte ens kunde läsa, därför att det var på hebreiska.
– Då jag inte gick med på det, blev jag avskedad och jag började arbeta på en annan moshav. Min tidigare arbetsgivare letar fortfarande efter mig och för min egen säkerhet förde en lokal arbetsskyddsförening mig i trygghet hit till Shalhevetjah-centret, berättar Pongnarin.
De gästarbetare som kommer till centret får stöd och vid behov möjlighet att tillfälligt bo i gästhemmet. De kan hjälpa till vid centret och delta i gudstjänstlivet. 

Stöd arbetet i Israel: Sampo 800014-161130 IBAN: FI38 8000 1400 1611 30 BIC: DABAFIHH Skriv Arbetet i Israel i meddelanderutan.

dans och musik.
dans och musik.