Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets sommarinsamling inbringade närmare 140 000 euro

Finska Missionssällskapets Sommarinsamling 2009 inbringade sammanlagt 137 143 euro. Insamlingens mål var kyrklig personalutbildning på olika håll i världen. Intäkterna från finlandssvenskt håll var ca 20 000 euro.

Många av Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor är fattiga minoritetskyrkor. Behovet av utbildning är konstant eftersom många församlingar saknar präster och medarbetare.

Från första början har Finska Missionssällskapet i betydande grad satsat på utbildning av församlingsanställda och frivilliga. Dylik utbildning är livsviktig för kyrkornas tillväxt och ekonomiska självständighet. Kyrkorna behöver både teologiskt välutbildade präster, evangelister och annan personal, likaså yrkeskunniga administratörer och ekonomer.

Finska Missionssällskapet har deltagit i grundandet och drivandet av seminarier samt sänt lärare till olika utbildningsinstitut och skolor. Medellösa studerande har understötts genom stipendier.

Sommarinsamlingen år 2008 gick till att stöda medellösa församlingars församlingsarbete och inbringade 119 400 euro.