Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets tidigare missionsdirektor Henrik Smedjebacka avled 5.11

Henrik Smedjebacka verkade som Finska Missionssällskapets direktor från 1981 fram till sin pension i slutet av år 1991. Foto: Pirre Saario
Henrik Smedjebacka verkade som Finska Missionssällskapets direktor från 1981 fram till sin pension i slutet av år 1991. Foto: Pirre Saario

IN MEMORIAM

Teologie doktor, docent Henrik Smedjebacka, föddes 14.12.1925 i Terjärv. Smedjebacka verkade som Finska Missionssällskapets direktor från och med 1981 fram till sin pension 1991.

Henrik Smedjebacka prästvigdes år 1950. Han började arbeta vid Finska Missionssällskapet år 1951 som svensk sekreterare.

Henrik och Bodil Smedjebacka verkade som Finska Missionssällskapets missionärer i Tanzania åren 1955-65. I Tanzania arbetade Henrik Smedjebacka först som distriktsmissionär 1955-57, sedan som lektor vid lutherska teologiska seminariet i Makumira 1958-1963 och som kyrkopresident i Njombe för den evangelisk-lutherska kyrkan 1964-65.

Missionsdirektor 

När Smedjebacka återvände till Finland verkade han först som svensk sekreterare, det vill säga chef för det svenska arbetet, vid Finska Missionssällskapet åren 1968-73 samt som internationell sekreterare 1973-77. År 1981 valdes han till sällskapets missionsdirektor.

Finska Missionssällskapets nuvarande verksamhetsledare Seppo Rissanen beskriver sin föregångares arbete så här:

– Henrik Smedjebacka gjorde ett anmärkningsvärt livsvärv i Finska Missionssällskapets tjänst. Det holistiska missionsarbetet var viktigt för honom, att förkunna evangelium i ord och handling. Smedjebacka ville bygga upp ett bättre samarbete mellan kyrkorna utifrån en luthersk utgångspunkt inom flera internationella ekumeniska organisationer. Han förutsåg också en stor förändring inom missionsarbetet i och med de sydliga kyrkornas engagemang.

En visionär ledare

Rolf Steffansson, direktör för Finska Missionssällskapets utrikesarbete, säger att Henrik Smedjebacka var en framsynt ledare i sällskapets utrikesarbete. Smedjebacka gjorde också en stor insats för den lutherska missionsteologin.

– Smedjebacka myntade uttrycket “dynamisk luthersk mission”, som handlade om ett arbete som ständigt gick över nya gränser.  Finska Missionssällskapet påbörjade arbete i Europa och Latinamerika under hans tid vid sällskapet. På sitt orädda sätt genomförde Smedjebacka dessa förändringar.

Internationellt engagemang

Henrik Smedjebacka var aktiv inom Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Lausanne-rörelsen. 

– Hans inverkan syns inom alla dessa rörelser, och mitt intryck är att framtida forskning kommer att visa att han var en av aktörerna som förde de olika lägren närmare varandra. Vi har mist en visionär missiolog, en skarp teolog, och en varm missionsman, säger Rolf Steffansson.

Docent vid Åbo Akademi

Henrik Smedjebacka undervisade vid Åbo Akademi i egenskap av docent i kyrkohistoria och missionsvetenskap. Han skrev flera böcker inom ramen för dessa ämnen.

– Vi som kommer ihåg Henrik Smedjebacka från teologiska fakulteten minns en mycket inspirerande lärare. Han började alla sina föreläsningar med bön. Ur ett till synes outsinligt förråd kunde han sedan förklara vilka olika former missionen fått under historien. Under sina föreläsningar betonade han att förkunnelsen och diakonin går hand i hand inom Finska Missionssällskapet, säger Rolf Steffansson.

 

Text: Joanna Lindén-Montes/Paula Laajalahti