Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets tredje försändelse av katastrofhjälp till Etiopien

Finska Missionssällskapet fortsätter stöda offren för svälten i Etiopien genom att sända ytterligare 100 000 euro i katastrofhjälp. I och med detta bidrag uppgår Finska Missionssällskapets totala katastrofhjälp till Etiopien till 240 000 euro. 

Nödhjälpen från sällskapets katastroffond används för att bekosta utdelning av mat i sydöstra delarna av landet, i Gasara-området, där antalet människor som är i behov av akut hjälp uppgår till 19 000 människor. Mathjälpen består av majs, olja, bönor samt näringstillskott som ges till barn under fem år samt till gravida och ammande kvinnor. Finska Missionssällskapet och dess lokala samarbetspart planerar också långsiktiga åtgärder, som vidtas ifall torkan fortsätter.

Medias uppmärksamhet har främst riktats till flyktinglägren i Kenya, även om torkan inverkar på 12 miljoner människors liv på hela Afrikas horn. Hungersnöden beror på den torka som extrema klimatförändringar orsakat. Flera år i följd har regnperioderna varit för korta, vilket lett till förstörda skördar och förlust av boskap. De områden som blivit utan skörd har mist sin enda utkomstkälla. I Etiopien har antalet svältande stigit till över fyra miljoner.

Finska Missionssällskapets katastrofhjälp kanaliseras via kyrkornas internationella katastrof- och biståndsorganisation ACT Alliance till missionssällskapets långvariga partner, Etiopiens evangeliska Mekane Yesus-kyrka och dess biståndsavdelning DASCC.

Man kan understöda Finska Missionssällskapets katastrofarbete i Etiopen genom en donation till katastroffonden: Sampo bank 800014-161130 (IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet. Man kan också donera per telefon 0600 02020 (19,95 euro + lna).

Mer information ges av:

Finska Missionssällskapets katastrofkoordinator Mari Tuohimaa, tfn 043 824 5079.

Finska Missionssällskapet 19.10.2011