Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets utrikesarbete ökade trots recessionen

Finska Missionssällskapet använde totalt 29,4 miljoner euro i sin verksamhet år 2009, vilket innebär en ökning på 2,8 miljoner i jämförelse med året innan. Sällskapets intäkter från den ordinarie verksamheten var 29,9 miljoner, en ökning på 3,3 miljoner.

Finska Missionssällskapet är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas missionsorganisation som arbetar för att bekämpa fattigdomen i världen och främja ett människovärdigt liv i samarbete med lokala kyrkor och organisationer i nästan 30 länder.

”Förra året firade vi 150-årsjubileum mitt i den globala, allvarliga lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen har kraftigt påverkat många av våra partners verksamhetsförutsättningar. Lyckligtvis fick vi ändå uppleva att sällskapets understödare gav oss möjligheten att fortsätta vår verksamhet utan nedskärningar.  Vi har konstaterat att missionsarbetet har ett starkt understöd”, säger Finska Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen.

 

Mest pengar till Afrika

Förra året använde Finska Missionssällskapet 21,5 miljoner euro i sitt utrikesarbete . År 2008 var motsvarande summa 19,7 miljoner euro. Största delen av pengarna kanaliserades till Tanzania, Etiopien, Nepal och Västafrika, det vill säga Senegal och Mauretanien.

”Finska Missionssällskapet har satsat på effektivitet, så att sällskapet kan kanalisera medlen på ett framgångsrikt sätt. Men det finns nya utmaningar som gör att vi fortsättningsvis behöver stöd. Finländarnas stöd påverkar hur de allra fattigaste klarar sig”, säger Rissanen.

Finska Missionssällskapet använde 8 miljoner euro i sitt arbete för att minska fattigdomen och främja samhällelig rättvisa. Detta arbete omfattar bland annat socialarbete och diakoni, utbildning, hälsovård och utvecklingssamarbete. Därtill ingår katastrofarbetet i nio länder som uppgick till 760 000 euro förra året. 

Sammanlagt 4,9 miljoner euro gick till förkunnelse- och församlingsarbetet. Finska Missionssällskapet stödde också utvecklingen av kyrkornas självförsörjning med 1,1 miljoner euro. Kostnaderna för främjandet av fred och försoning uppgick till 1,6 miljoner. Investeringarna i Hiv- och aidsarbetet uppgick till 0,8 miljoner euro.

Kostnaderna för verksamheten och administrationskostnaderna i Finland uppgick till 7,9 miljoner euro. Finska Missionssällskapet upprätthåller bland annat stiftens missionskontor och ansvarar tillsammans med domkapitlen för missionssekreterarnas löner i stiften. Till den inhemska verksamheten hör också utbildning, kommunikation och medelanskaffning.

 

Tillväxt med stöd av staten och församlingarna

Finska Missionssällskapets understödsintäkter uppgick år 2009 till 21,7 miljoner euro, en ökning på 0,7 miljoner euro i jämförelse med tidigare år. Församlingarna bidrog med 10,1 miljoner i budgetanslag. Därtill bidrog församlingar och organisationer med 5,6 miljoner i verksamhetsstöd och kollekter. De resterande 6 miljonerna utgjordes av testamenten, medel från insamlingar och andra donationer.

Utrikesministeriet understödde Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete med 7,2 miljoner euro.

Sällskapet hade sammanlagt 335 anställda förra året. Antalet missionärer uppgick till 193 personer, varav 149 fortfarande arbetade utomlands vid årsskiftet.

 

Finska Missionssällskapet 29.3.2010