Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets VillageLife-tjänst nytt i Finland -Kulturministern öppnade väg till virtualby

Kulturminister Tanja Karpela öppnade den 28 januari Finska Missionssällskapets nya webbtjänst VillageLife, den första i sitt slag i Finland. VillageLife består av tre virtualbyar: en nepalesisk, en från östra Afrika, en från södra Afrika. Byarna existerar inte i verkligheten, men är uppbyggda i enlighet med den omgivning där Finska Missionssällskapet arbetar. Besökaren kan göra donationer på sin dator och se effekten i realtid.

Bygg upp virtualbyar – ett nytt sätt att donera

Besökaren kan välja ett mål i en by, t.ex. bygga ett sjukhus. Sjukhusets väggar reser sig i den takt bidragen strömmar in. På samma sätt kan man bygga kyrkor, skolor, broar, vattenledningar och brunnar.

Donationerna, som ges till en virtualby, kanaliseras till reella mål inom sjukvård, utbildning, samhällsutveckling och församlingsarbete i de länder där Finska Missionssällskapet arbetar. På virtualbyarnas nätsidor finns information om levnadsförhållandena på sällskapets arbetsfält.

Man kan också besöka byarna utan att ge en donation.

Utbildning – grunden för fred och välstånd

”Den lutherska tron har på många sätt befrämjat folkbildning, varje människas rätt att utveckla sig och få utbildning”, sade kulturminister Tanja Karpela. ”Ett av målen för FN:s millenniumdeklaration, som även Finlands regering har förbundit sig till, är att garantera en grundutbildning för alla fram till år 2015.”

”Finska Missionssällskapet har under hela sin 140-åriga verksamhet strävat efter att befrämja utbildning i de länder där sällskapet är verksamt.  Många av de nuvarande ledarna i Namibia har gått i de skolor som FMS har grundat.”

Ungdomlig kanal

Kulturministern konstaterade att VillageLife erbjuder nutidens människa ett intressant och enkelt sätt hjälpa andra.

VilligeLife  fokuserar speciellt på unga vuxna.

”Efter Asienkatastrofen såg man klart vilken beredskap de unga har att hjälpa,” sade missionsdirektor Seppo Rissanen. ”Genom VillageLife presenterar vi utvecklingssamarbete genom ny teknik, vi erbjuder en ungdomlig kanal för unga.”

Företaget Valve, som specialiserat sig på planering och produktion av digitala tjänster står för den tekniska utarbetningen av webbtjänsten. Betalningssystemet är planerat av Portalify Oy,

Webbtjänsten opererar på adressen www.villagelife.fi. Utöver de nuvarande tre byarna öppnar FMS nya byar under en nära framtid.

 

Ann-Christine Marttinen