Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

FMS beviljde 30 000 euro till den jordanska kyrkans skolor på Västbanken

Finska Missionssällskapet har beviljat 30 000 euro till skolorna, som den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien driver på Västbanken. Av denna summa kommer 15 000 euro från Kyrkans utlandshjälp, som kanaliserar sitt stöd via FMS. Tidigare detta år beviljade Finska Missionssällskapet 50 000 euro för samma ändamål, med stöd från Finlands utrikesministerium.

”Situationen på de palestinska områdena är fortfarande svår på grund av konflikten i Mellanöstern. Familjerna lider av arbetslöshet och har inte råd att betala barnens skolavgifter” säger Finska Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen.

”Extra stöd behövs för att den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet kan trygga möjligheten till utbildning också för medellösa barn. Dessa barns skolgång subventioneras främst med stöd från utlandet”,

Kyrkan har tre skolor, som befinner sig i  Ramallah, Betlehem ja Beit Sahour. Skolorna har sammanlagt över tusen elever , av vilka 40 procent är muslimer och 60 procent kristna. Dessutom driver kyrkan ett elevhem i Beit Jala för pojkar, vilkas föräldrar inte kan erbjuda en trygg livsmiljö för sina barn.

Genom skolavgifter har man kunnat täcka maximalt hälften av skolornas driftskostnader. I fjol sjönk intäkterna från skolavgifterna under 40 procent och trenden kommer troligen att fortsätta på grund av situationen på Västbanken.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet är Finska Missionssällskapets långvariga samarbetspartner. Sällskapet har stött kyrkans skolarbete bl.a. genom fadderprogram. I dagens läge ger finländska faddrar ca 200 palestinska barns möjlighet att gå i skola.