Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

FMS inkomster överskred 25 miljoner euro

Inkomsterna för Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet år 2003 var 25,2 miljoner euro. Detta innebär en ökning på 11 procent, 2,5 miljoner euro från året innan. Inflödet var det största i FMS historia.

”En ökning i inkomsterna har skett på många olika områden, bl.a. riksomfattande insamlingar och olika slag av direkta understödsformer, såsom fadderverksamheten. De privatpersoner, samfund och församlingar, som har deltagit i dessa, vittnar genom sitt understöd om att Finska Missionssällskapets arbete åtnjuter förtroende såväl inom kyrkan som i samhället,” konstaterar missionsdirektor Seppo Rissanen.

”Resultatet bekräftar att sällskapet har utvecklat sin verksamhet i en riktning som understödarna kan  acceptera. Vi samarbetar med utländska kyrkor, då de kämpar för att minska fattigdomen och strävar efter att trygga ett människovärdigt liv för de allra svagaste. Samtidigt stöder sällskapet den utbildning som kyrkorna bedriver för att förstärka det andliga arbetet.”

Merparten av inkomsterna, 20,3 miljoner euro, kom från vårt lands lutherska församlingar och privata donatorer. Ökningen är 1,9 miljoner euro från året innan.

Utrikesministeriet beviljade Finska Missionssällskapet 4,5 milj. i understöd för utvecklingssamarbete utomlands.

Det frivilliga understödet ökade

Budgetmedlen från församlingarna, exklusive speciella projektanslag, uppgick till 8,3 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 5 procent från året innan.

Också det frivilliga understödet från församlingar och samfund, exklusive testamenten och stordonationer, ökade med fem procent från året innan och var 7,8 miljoner euro. Intäkterna från kollekter minskade med 8 procent, men direkta donationer ökade med 20 procent, riksomfattande insamlingar med 13 procent.

Testamentsintäkterna var 3,8 miljoner euro, en ökning på 1,5 miljoner euro från året innan. En miljon av denna ökning beror på att testamenten bokfördes på ett nytt sätt.

Mest stöd för församlingsarbete och utbildning

Kostnaderna från den ordinarie verksamheten var sammanlagt 23 milj. euro, vilket betyder en minskning på 0,6 milj. euro. Kostnaderna för arbetet utomlands utgjorde sammanlagt 17,7 milj. euro.

”Detta positiva resultat innebär att vi har kunnat verkställa de planer för vilka vi budgeterat medel för år 2003. En stark euro, en minskning i pensionsansvaret och ett nytt sätt att bokföra testamenten bidrog till att det uppkom ett överskott, som sällskapet har fonderat för verksamheten under kommande år,” berättar ekonomichef Erkki Vita.

Merparten av medlen användes till församlingsarbete och evangelisation, utbildning av kyrkans personal samt undervisning. Ca en tredjedel av alla verksamhets- och investeringskostnader utomlands gällde utbildning. FMS deltog bl.a. i byggandet av Ingermanlands kyrkas utbildningscentrum i Keltto. FMS stödde 1 800 barns och ungdomars skolgång genom sin fadderverksamhet i tolv länder.

Mest medel användes för arbetet i Etiopien, 2,1 miljoner euro, Tanzania, 1,9 miljoner euro, Kina 1,2 miljoner euro och Senegal 1,1, miljoner euro. I dessa länder stöder FMS många utbildnings- och hälsovårdsprojekt samt projekt som strävar efter att förbättra bysamhällen, för vilka sällskapet erhåller medel för utvecklingsbistånd från Finlands utrikesministerium.

I slutet av år 2003 hade Finska Missionssällskapet en personal på 239 i över 20 länder, personalen i Finland är 130.