Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Förbättrad matsäkerhet med mikrolån och byutveckling

”Vi baserar all vår verksamhet på de mänskliga rättigheterna och förbättrande av jämlikhet mellan könen. Vi kan fokusera på de här faktorerna samtidigt som vi utrotar fattigdom och svält, genom att koncentrera oss på kvinnornas utbildning och verksamhetsmöjligheter”, säger Houléye Tall vid Lutherska Världsförbundet i Mauretanien.

Lutherska världsförbundet har bekämpat hungersnöden i Mauretanien i trettio år. I ett tidigt skede började världsförbundet arbeta för att stoppa öknens framfart i närheten av huvudstaden Nouakchott. En grön skyddszon skapades genom att plantera träd och buskar runt staden.

– Vi har lyckats genomföra mycket med hjälp av lokalbefolkningens arbetsinsatser. Initiativet har spritt sig till andra städer och vi samordnar vår verksamhet med andra internationella organisationer, säger Houléye Tall.

Kreativitet ger inkomster

Ledaren för utvecklingssamarbetsavdelningen inom Senegals lutherska kyrka, Pierre Thiam och Lutherska världsförbundets programkoordinator Houléye Tall, Mauretanien, besökte Finska Missionssällskapet  den 20–27 september. Den 23 september föreläste de vid seminariet ”Rätt till mat” som ordnades på Utjämningsdagen.

Pierre Thiam presenterade olika praktiska lösningar för byutveckling i Senegal. Kyrkans mikrolån har visat sig vara mycket effektiva. Med drygt hundra euro kan lokalbefolkningen köpa kreatur och föda för att sedan sälja vidare de fullvuxna djuren. En del av vinsten kan sedan investeras i nya djur.

Exempel är många: jordnötter som förvandlas till olja i de kreativa bybornas händer och byabutiker med färstka råvaror förbättrar enskilda familjernas möjligheter. Också funktionshindrade får en chans att förverkliga sina planer tack vare mikrolånen.

– Hundra procent av lånen har betalats tillbaka, säger programkoordinator Tiina Tuominen vid sällskapet.

Utjämningsambassadören berörde

Utjämningsseminariet samlade en femtiotal deltagare. Församlingsmedlemmar, missionärer, representanter från intresseföreningar samt experter från Helsingfors universitet och Utrikesministeriet bidrog till diskussionerna.

Sällskapets Utjämningsambassadör Kristiina Wheeler berättade med stor inlevelse om sina erfarenheter från kampanjresan till Senegal.

– Människorna bemötte mig med en så stor glädje, trots att de knappt har vatten för dagen. Vi kan lära oss mycket av senegaleserna.

För mera foton se våra Facebook-sidor

Utjämningskampanjen

Text och foto: Joanna Lindén