Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Jubileet för kyrkans missionsarbete 2009: Finska Missionssällskapet förbereder sin 150-årsfest

I januari år 2009 har det förflutit 150 år sedan Finska Missionssällskapet grundades. Under det kommande året firas därför både Finska Missionssällskapets 150-årsfest och missionsarbetet i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Finska Missionssällskapet var den första organisationen i vårt land som sände ut missionärer.

”Jubileumsåret 2009 vill speciellt lyfta fram församlingarnas missionsarbete”, konstaterar ärkebiskop Jukka Paarma och direktorn för Finska Missionssällskapet Seppo Rissanen i ett brev som sänts till alla kyrkoherdar.

Jubileumsåret innehåller tre gemensamma evenemang: ett öppningsseminarium i november år 2008, jubileumsmässan och huvudfesten 18.1.2009. I samband med den ekumeniska missionshelgen 11.10.2009 önskar kyrkostyrelsen att missionärer från olika organisationer predikar i alla söndagsgudstjänster.

Kyrkostyrelsen och Finska Missionssällskapet planerar och förverkligar tillsammans de gemensamma evenemangen under Jubileumsåret 2009.

Finska Missionssällskapet svarar för planeringen och förverkligandet av sina egna 150-årsevenemang. Till dessa hör bl.a. den tvåspråkiga riksomfattande missionsfesten i Tammerfors i juni 2009, evenemang i olika stift, en födelsedagsfest 19.1.2009 vid Finska Missionssällskapet i Helsingfors samt en gala, Världens vackraste julsånger.

Nationellt och kyrkligt uppvaknande

Det nationella uppvaknandet på 1800-talet, väckelserörelserna i vår kyrka samt den internationella missionsrörelsen medverkade stark till att Finska Missionssällskapet grundades. Vid det konstituerande mötet 19.1.1859 i Helsingfors domkyrka deltog 150 personer, bland annat Elias Lönnrot och Zachris Topelius. Till styrelseordförande för det nygrundade sällskapet valdes F.L. Schauman, professor vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Sällskapets verksamhet möjliggjordes av en stor tacksägelsekollekt, som med kejsarens tillåtelse hade uppburits år 1857 till minne av att kristendomen 700 år tidigare hade kommit till Finland.

Utbildningen av missionärer startade år 1862. Åtta år senare reste de första finländska missionärerna till Ambolandet via Finska Missionssällskapet.

Missionsstrategi under bearbetning

”För närvarande är missionsarbetet inne i en utvecklingsprocess i vår kyrka. Jubileumsåret 2009 ger oss en möjlighet att arbeta och jubilera tillsammans, skriver ärkebiskop Paarma och Finska Missionssällskapets direktor Rissanen

För närvarande utarbetas en strategi för missionsarbetet i vår kyrka under ledning av biskop Simo Peura.