Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kampanjen ”Jag tror” stöder unga, växande kyrkor i Sydostasien

De unga växande kyrkorna behöver mera personal. Teerisara WuiMae och Kanya Ackher studerar flitigt vid Thailands evangelisk-lutherska kyrkas utbildningscentrum i Bangkok. Kanya är Finska Missionssällskapets stipendiat. Foto: Joanna Lindén-Montes
De unga växande kyrkorna behöver mera personal. Teerisara WuiMae och Kanya Ackher studerar flitigt vid Thailands evangelisk-lutherska kyrkas utbildningscentrum i Bangkok. Kanya är Finska Missionssällskapets stipendiat. Foto: Joanna Lindén-Montes

Församlingarna växer snabbt på landsbygden i Kambodja och bland bergsstammarna i Thailand. Allt fler nås av budskapet om Guds nåd genom de lokala församlingarnas evangelister och praktikanter. De unga, växande lutherska kyrkorna i Mekong-området behöver stöd för att kunna nå nya områden.

Finska Missionssällskapets kampanj ”Jag tror” stöder det här året partnerkyrkornas församlingsarbete i Sydostasien. Kampanjen kulminerar vid pingsten, kyrkans födelsedag.

De växande församlingarna är beroende av utbildade medarbetare för att utvecklas. Thailands evangelisk-lutherska kyrkas utbildningscenter Luther Seminary, fungerar som kyrkans motor i Bangkok. Seminariet utbildar kyrkans framtida personal, ger ut kristen litteratur och ordnar lärjungeutbildningar. Kyrkan har idag omkring fyratusen medlemmar och 19 församlingar.

Verksamhetsledare Lilja Kinnunen-Riipinen, Finska Missionssällskapets missionär i Thailand, säger att utbildningen är avgörande för kyrkans framtid.

– Just nu studerar flera representanter från Thailands etniska minoriteter vid seminariet, bland annat lahu- och akha-språkiga elever. Många av seminariets studenter kommer från familjer med få resurser på landsbygden. Det här är de fattigas kyrka, säger Kinnunen-Riipinen.

Kyrkans unga för budskapet vidare

I Kambodjas huvudstad Phnom Penh invigdes den lutherska kyrkans nya elevhem ”Rainbow hostel” i mars. I samband med det nya elevhemmets invigningsceremoni och festgudstjänst döptes 38 personer.

Tack vare elevhemmet, som verkar i anslutning till den lutherska församlingen City Church, kan ungdomar med få resurser från landsbygden skaffa sig en utbildning. Kyrkans församlingspraktikanter ges också möjligheten att till teologistudier och inkvartering i Phnom Penh.

För tillfället bor 57 unga studenter vid elevhemmet. 22-åriga medicinstuderande Pich Chantrea är en av dem. Chantrea reser hem till landsbygden varannan vecka för att hjälpa till med byutvecklingsprojekten som kyrkan driver.

Chantrea lärde känna en av kyrkans präster efter att ha börjat delta i församlingens engelskaundervisning i sin hemby Krus. Prästen hjälpte honom senare att ansöka om ett stipendium för att studera i Phnom Penh.

”Tron har förändrat mitt liv. Jag vill dela med mig av kraften jag funnit i evangeliet till andra människor och arbeta för de fattigas rättigheter”, säger han.

Finska Missionssällskapet har stött Kambodjas evangelisk-lutherska kyrkas församlings- och evangelisationsarbete genom Lutheran World Mission i Kambodja sedan 2012. Kambodjas evangelisk-lutherska kyrka har två församlingar och 151 medlemmar.

Kollekt i Borgå stift på pingstdagen

Den kollekt som bärs upp under gudstjänsterna i Borgå stift på pingstdagen den 19 maj riktas till kyrkornas arbete i Sydostasien via Finska Missionssällskapet.

Läs mera om kampanjen och se ett bildspel om kyrkorna i Kambodja och Thailand på nätsidorna:

www.finskamissionssällskapet.fi/jagtror

Delta i insamlingen genom att göra en inbetalning till följande konto: IBAN FI38 8000 1400 1611 30. Skriv TRO13 i meddelande-rutan, eller ge en gåva på webben.

Kyrkorna satsar på barnen och de unga. Praktikanten Prak Chanthan hjälper till vid barnens sång- och lekstund vid kyrkans aktivitetscenter i byn Krus. Foto: Joanna Lindén-Montes
Kyrkorna satsar på barnen och de unga. Praktikanten Prak Chanthan hjälper till vid barnens sång- och lekstund vid kyrkans aktivitetscenter i byn Krus. Foto: Joanna Lindén-Montes