Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Katastrofhjälp till jordbävningsområdet i Yushu

Finska Missionssällskapet har beviljat sin kinesiska samarbetspartner Amity Foundation 50 000 euro i katastrofhjälp till offren för jordbävningen i Yushuområdet i västra Kina i april.

Det autonoma tibetanska området Yushu i västra Kina drabbades den 14 april av en kraftig jordbävning som uppmätte 7,1 på Richterskalan och krävde över 2 000 människors liv. Antalet skadade var 12 000 och uppskattningsvis 100 000 personer blev hemlösa. Det totala antalet ödelagda hus överstiger 150 000. Även näringarna i jordbävningsområdet fick betydande skador. Befolkningen i katastrofområdet har svårt att försörja sig även under normala förhållanden.

Finska Missionssällskapets långvariga samarbetspartner Amity Foundation satte in stödåtgärder på katastrofområdet dagen efter jordbävningen. Räddningspersonalens arbete i Tibet är mycket utmanande. Bergsklimatet, temperaturer kring noll samt exceptionellt kraftiga sandstormar har försvårat hjälpverksamheten. Amitys räddningsarbetare Tang Chuanfang berättar:

 

Extrema förhållanden

”Sandstormen är så kraftig att man inte kan hålla ögonen öppna. Sikten framåt är två eller högst tre meter. För att vi ska kunna arbeta i dessa förhållanden måste vi hela tiden använda skydd för ansiktet. Biståndsorganisationernas tält rycks lätt med av vinden och några personer har skadats i stormen.”

Amity Foundations biståndsarbetare har levererat mat och förnödenheter till katastrofområdet, t.ex. olika skyddsmaterial, rent vatten, filtar och hygienförpackningar. Amitys katastrofhjälp når för närvarande ca 15 000 personer. Hjälpen är koncentrerad till den svårframkomliga landsbygden och inriktas i synnerhet på de mest utsatta befolkningsgrupperna. Amity Foundation koncentrerar sig tills vidare på direkt humanitär hjälp. Det egentliga återuppbyggnadsarbetet kan sannolikt inledas tidigast sommaren 2010.

Sällskapet har fått stöd från utrikesministeriet i Finland för projektet. Medlen styrs via ACT Alliance som kanaliserar kyrkornas internationella katastrofhjälp. Sällskapet är observatörsmedlem i ACT Alliance.

Finska Missionssällskapets katastrofhjälp kan stödjas genom donationer till kontot Sampo 800014-161130 (skriv HJÄLP i meddelanderutan), via nätet https://lahjoitus.mission.fi/make_donation_se.php, genom att ringa katastrofinsamlingstelefonen 0600 02020 (19,79 euro + Ina) eller genom att sända textmeddelande HJÄLP5 (5 euro) eller HJÄLP10 (10 euro) till numret 16160.