Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kollekt till Israel och de palestinska områdena också med mobil

Söndagen den 12.3.2005 uppbärs den traditionella kollekten i fastetid för missionsarbete i Israel och de Palestinska områdena via Finska Missionssällskapet. Sällskapet har lanserat möjlighet till textmeddelandekollekt i kyrkbänken, ifall man glömt plånboken hemma, eller lyssnar till gudstjänsten i radio eller TV. 

Man kan ge 5 euro genom att skriva KOLLEKT5, eller 10 euro och skriva KOLLEKT10 och sända meddelandet till nummer 16579. Tjänsten fungerar med Sonera, Elisa, DNA, Saunalahti och Tele Finland. Detta gäller alla kollekter som är fastställda av kyrkostyrelsen och uppbärs för FMS detta år.

Broar mellan judar och araber

FMS är en av de få missionsorganisationer i världen som arbetar både i Israel och på de palestinska områdena, på hebreiska och arabiska. Sällskapet har i över åttio år kunnat fungera som brobyggare bland olika folkgrupper och medlemmar av olika religionssamfund.

Den första FMS-missionären, pastor Aapeli Saarisalo, reste till Palestina år 1924. Det var inte tillåtet att predika offentligt, men Saarisalo kunde dela ut religiös litteratur och knyta personliga kontakter med judar.

Dr Aili Havas och hennes kolleger grundade år 1940 ett hem för judiska invandrarbarn i Jerusalem, vilkas föräldrar varken hade bostad eller arbete. För att trygga barnens undervisning grundade man fem år senare ”Jerusalems finska skola”, där judiska barn undervisades på hebreiska. Havas var mån om att barnen bevarade kontakten med sitt eget folk.

Efter år 1968 var internatverksamhet bland judiska barn inte längre möjlig på grund av landets lagstiftning. Då tog flera kristna arabfamiljer kontakt med personalen och frågade om deras barn kunde bli intagna i skolan. Internatet för arabbarn fungerade fram till år 1976.

Åtta språk och kulturer

I Finska Missionssällskapets Shalhevetjah center, där skolan tidigare fungerade, hålls numera kurser och läger på hebreiska, arabiska, amhara, ryska, engelska, finska, kinesiska och thai. På centret samlas också en hebreisk församling med samma namn. Den är en av de äldsta messianska församlingarna i Israel. FMS missionärer är engagerade också i de messianska församlingarna i Haifa och Jaffo.

Arbetet bland kinesiska och thailändska gästarbetare är möjligt eftersom sällskapet har missionärer i landet med arbetserfarenhet från Fjärran Östern och Thailand. Missionärerna fungerar också som tolkar i problemsituationer.

Övriga arbetsformer är bl.a. diakoni, åldringsvård och fadderprojekt både bland judar och araber.