Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kollekten 20.2: Stöd för utsatta kvinnor i Thailand

Kvinnorna vid Nådens hem tillverkar handarbeten till försäljning för att stöda verksamheten vid skyddshemmet. Foto: Anja Markkanen
Kvinnorna vid Nådens hem tillverkar handarbeten till försäljning för att stöda verksamheten vid skyddshemmet. Foto: Anja Markkanen

Söndagen den 20 februari går kyrkkollekten till ”Nådens hem” i Bangkok där ensamstående, gravida kvinnor får tillfälligt skydd.

Skyddshemmet som drivs av den lutherska kyrkan i Thailand, erbjuder utsatta kvinnor en trygg plats och stöd under graviditeten. Många unga kvinnor som kommer till Nådens hem studerar fortfarande.

–  De flesta ogifta, gravida mödrar som söker skydd vid Nådens hem befinner sig i en desperat situation: de har övergetts av män som vägrar ta ansvar och uppmuntrar till abort. Kvinnorna står ensamma i en mycket svår situation. Ensamstående mödrar har svårt att bli accepterade i det thailändska samhället, säger Anja Markkanen, Finska missionssällskapets missionär i Bangkok.

I motsvarande situation väljer många av Thailands kvinnor en olaglig abort eller att lämna sitt barn på sjukhus eller någon annan offentlig inrättning.

Vid Nådens hem kan kvinnor som haft problem med alkohol, narkotika eller våld få stöd under resten av sin graviditet.

De mammor som bestämmer sig för att själva ta hand om sitt barn ges ekonomiskt stöd, till exempel i form av blöjor och mjölkpulver samt pengar för grundbehov och hemresan. Möjligheten till adoption erbjuds också.

Hjälp med återanpassning

Nådens hem arbetar för att kvinnornas anhöriga ska acceptera den nya familjemedlemmen. Kvinnorna får rådgivning och hjälp med att integrera sig i samhället igen. Personalen gör hembesök hos de kvinnor som tidigare vistats vid hemmet.

Kvinnorna vid Nådens hem sysslar med handarbete för att bidra med inkomster till hemmet. Vardagarna fylls med undervisning i engelska, hälsovård, hantverk och grupparbeten. Under sin tid på Nådens hem kan kvinnorna även delta i den närliggande lutherska församlingens verksamhet.

Ett 20-tal kvinnor bodde på Nådens hem år 2010. Nådens hem samarbetar med flera statliga organ och privata organisationer i Thailand för att bekosta sjukhusvistelser, telefonrådgivning, adoptioner och temporära skyddshem för barnen. Finska Missionssällskapet stöder Nådens hem. Sällskapet har verkat i Thailand sedan 1978.