Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Krigen i Ukraina och Gaza understryker betydelsen av De vackraste julsångerna – ”Nu mer än någonsin förr är det viktigt att hjälpa barn”

Tack vare insamlingen De vackraste julsångerna fick hundratusentals barn ifjol hälsovård, trygghet och utbildning. Men mycket arbete återstår då konflikter och klimatförändringen ökar behovet av hjälp. Även i år är republikens president Sauli Niinistö beskyddare för kampanjen De vackraste julsångerna.

De vackraste julsångerna sjöngs ifjol i Gamla kyrkan i Helsingfors. Foto: Joanna Lindén-Montes.

De vackraste julsångerna ljuder igen på hundratals sångevenemang i kyrkor, köpcentra och restauranger. Det stora antalet evenemang gör De vackraste julsångerna till det största musikevenemanget i Finland. Samtidigt handlar det också om att samla in medel till världens barn. Missionssällskapet ser till att hjälpen når fram.

Förra året fick mer än 140 000 barn i 24 länder hjälp tack vare Missionssällskapets arbete. Dessutom nådde mediearbetet för kristen fostran och för att stärka utbildning för flyktingbarn 2,7 miljoner barn.

“Låt oss tillsammans se till att vi fortsätter med de goda gärningarna året om. Låt oss uppmuntra varandra att klara av svåra tider. Och glädjas åt de stunder vi får tillbringa med våra närmaste. Den tiden är värd mer än världslig rikedom”, konstaterar beskyddaren för De vackraste julsångerna, republikens president Sauli Niinistö, i sin hälsning.

Tack vare insamlade medel från De vackraste julsångerna har man åstadkommit mycket gott, men ännu återstår mycket arbete. Enligt FN:s statistik har hållbarhetsindikatorerna till och med tagit ett steg tillbaka.

Ett av målen i FN:s Agenda 2030 är att garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet för alla. Coronapandemin gjorde det svårt att gå i skola och försvagade inlärningsresultaten. Om samma trend fortsätter kommer det att år 2030 finnas 84 miljoner barn som inte går i skola.

På grund av pandemin och konflikter har hungersnöden förvärrats sedan år 2015. Kriget i Ukraina har gjort det svårt att exportera spannmål till exempelvis Afrikas horn, där svälten förvärras av torka orsakad av klimatförändringen. Med nuvarande takt kommer 600 miljoner människor att lida av hunger år 2030.

Den extrema fattigdomen har inte heller försvunnit. Att nå målet har försvårats av nedstängningen under coronapandemin samt klimatförändringen, som gör det svårt för många familjer att skaffa sig en utkomst. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer 575 miljoner människor fortfarande att leva i extrem fattigdom år 2030.

Bland annat dessa resultat uppnådde Finska Missionssällskapet under fjolåret i sitt arbete med barn:

  • 2 489 barn fick möjlighet att gå i skola
  • 2,7 miljoner barn tittade på program från satellittevekanalen SAT-7, till exempel utbildningsprogrammet Min skola, som riktar sig till flyktingbarn
  • 10 510 barn fick humanitärt bistånd under katastrofer
  • 12 754 fick mathjälp tack vare Missionssällskapet
  • 10 660 personer med funktionsnedsättning fick stöd av Missionssällskapet

”Nu mer än någonsin förr är det viktigt att hjälpa barn som drabbas av krig och olika kriser. Det är viktigt att trygga barnens skolgång, att se till att de får näringsrik mat och rent vatten och erbjuda dem trygghet och tak över huvudet”, säger Hanna Kalanne, medelanskaffningschef på Missionssällskapet.

Vid varje allsångsstund med De vackraste julsångerna är det möjligt att delta i insamlingen och ge en julgåva till världens barn.

”Det har varit roligt att notera hur församlingarna efter coronaåren återigen ordnar sångevenemang! Julsångerna utgör en viktig del av finländarnas jultradition. Att få möjlighet att stilla sig och sjunga julsånger är viktigt nu, mitt i alla kriser i världen, säger Kalanne. 

Den populäraste tiden för allsångsevenemang är kring tredje advent, men många sångare kan inte vänta till dess och redan i november anordnas evenemang.

De vackraste julsångerna kan sjungas till exempel på följande ställen:

På webbsidan devackrastejulsångerna.fi kan man söka efter sångevenemang på olika orter. På församlingarnas egna webb- och Facebooksidor hittar man också information om var församlingarna ordnar sångevenemang.

Under julhelgen kan man lyssna på De vackraste julsångerna i både radio och tv. Detta år sänds De vackraste julsångerna från Esbo domkyrka på Yle Fem 24.12 kl. 11.00 och i Yle Vega 26.12 kl. 13.03.