Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kristian Meurman: Utjämningsprojekten fungerar

Människornas öppenhet gjorde ett djupt intryck på Finska Missionssällskapets utjämningsambassadör, musikern Kristian Meurman, som nyss återvände från Kambodja.

– Fast folk har det knappt, har de en positiv framtidstro, konstaterar Meurman.

– Jag är en mycket kritisk person och ville veta om hjälpen verkligen når fram och vad man kan åstadkomma för pengarna. Den här resan visade klart att det fungerar. Folk kom långa vägar ifrån till utbildningstillfällen och både barn och vuxna samlas i läsklasserna, som börjar vid solnedgången, då dagens arbete är gjort.

Meurman var imponerad över koordineringen av biståndsarbetet. International Cooperation Cambodia (ICC), får arbetet att löpa. Finska Missionssällskapet är medlem i ICC sedan år 2000.

Övernattning i hängmatta

– Det var en entusiastisk stämning i klassrummen, då eleverna började läsa på sitt eget modersmål. Den kunskapen är en bro till att lära sig landets officiella språk khmer.

Det var inte bara fråga om läskunnighet. Det gäller också hälsofostran, miljövård och jordbruksinformation. En gammal småbrukare, som hade förlorat högra armen, fortsatte arbetet på sitt fält och sade att de behöver någon som handgripligen visar hur olika jordbruksmetoder fungerar och hur man använder t.ex. gödsel. Det gäller att utbilda lokala förmågor. Det är just det som man satsar på.

– Det var en upplevelse att bo i en brao-by, sova i hängmatta på byhövdingens gård. Bufflarna flåsade omkring mig i mörkret och grisarna kom och snusade på hängmattan. Hettan och fuktigheten var nog påfrestande.
Hur förhöll sig byborna till utlänningarna?

– Mycket naturligt. Mitt långa hår väckte nog munterhet. Människorna tog inte biståndet för givet med attityden: ge mera, ge mera! I stället gav hjälpen dem en puff att själva satsa på det som de upplevde som viktigt.

Kristian Meurman sade att han gärna ger sitt ansikte och sin person för Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj och lovade att förbinda sig till att vara utjämningsambassadör också nästa år, då Finska Missionssällskapet firar sitt 150-årsjubileum.

Finska Missionssällskapets Utjämning 2008 fokuserar speciellt på Kambodja. Kampanjen satsar på minoritetsfolken på olika håll i landet. Biståndsprojekten förstärker minoritetsbefolkningens identitet genom läsklasser och genom att nedteckna deras kultur och traditioner. Genom läskunnighet förbättras kvinnornas och barnens ställning i samhället, likaså livet som helhet på landsbygden.

Läs mera på www.utjamning.fi

Ann-Christine Marttinen