Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kvinnor i Tanzania byggde sin egen kyrka

När kvinnorna i byn Mkunwa, Tanzania, ville ha en egen kyrka bestämde de sig för att ta saken i egna händer istället för att vänta på att någon annan skulle inleda bygget. I november 2009 besökte pastor Marjatta Mäkinen kyrkan för att välsigna medarbetarna och gudstjänstrummet tillsammans med pastor Nelusigwe Mwanjemban.

Så här berättar Mäkinen om sin upplevelse:
”Kyrkan är blygsam med halmtak och lergolv men de unga flickorna och kvinnor har byggt kyrkan med egna händer från början till slut!

Initiativet till bygget kommer från Monica Andwike, ledare för byförsamlingen.
Folk hade samlats utanför den lilla byggnaden i god tid före gudstjänsten började. Kören sjöng högtidligt på makonde: ’Helig, helig, helig Herre, Gud, himlen och jorden är fulla av din härlighet.’

Vi läste Bibeln tillsammans med pastor Mwanjemban och varvade med böner utomhus. Efter att Mwanjemba högtidligt klippt av bandet till dörren, gick vi tillsammans in i kyrkan.

Vi bad tillsammans med församlingen för att de människor som kommer till kyrkan ska kunna möta Gud i frid och att all sorts ondska och trakasserier ska hållas på avstånd.

Efter den korta men berörande gudstjänsten instämde vi alla i en tacksägelsepsalm: ’Nu tackar vi vår Herre, han den högsta är vår konung!’

Sedan välsignade vi gudstjänstrummet, dopfunten och altaret.

Vi donerade en liten summa pengar till församlingen, så att församlingsmedlemmarna och grannkyrkornas representanter kunde köpa mat till festdagen.

Flera män i regionen säger att de inte kan starta kyrkobyggen i sina egna byar eftersom de först måste samla ihop pengar till ett plåttak. De tystnar och häpnar när Nelusigwe Mwanjemba berättar för dem om Mkunwaflickornas byggprojekt.”