Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkans kulturpris 2012 till De vackraste julsångerna

Kyrkans kulturpris överräcktes av ärkebiskop Kari Mäkinen (andra från vänster). Sällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen (till vänter) tog emot priset. I mitten sällskapets kampanjkoordinator Ruut Lemmetyinen
Kyrkans kulturpris överräcktes av ärkebiskop Kari Mäkinen (andra från vänster). Sällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen (till vänter) tog emot priset. I mitten sällskapets kampanjkoordinator Ruut Lemmetyinen

Kyrkans kulturpris 2012 har tilldelats Finska Missionssällskapets evenemang De vackraste julsångerna. Finska Missionssällskapet startade evenemanget 1973 och det har under 40 år vuxit till en allsångsrörelse som samlar finländare till kyrkorna under jultiden.

Utmärkelsen motiveras med att det handlar om ett långsiktigt överförande av kristna jultraditioner från en generation till en annan och att det stärker allsång och den finländska kulturen.

Ärkebiskop Kari Mäkinen påminde i sitt gratulationstal om bönen.

– Man säger att varje människa kan be. Men den som sjunger ber dubbelt. Och man skulle kunna säga; den som sjunger tillsammans ber trefalt, sade Mäkinen. Han menade att julsångernas budskap har bred spridning, de berör med livet olika toner.

– Sångerna förklara inte den kristna tron, de berättar om den och de ljuder, sade ärkebiskopen.

De vackraste julsångerna är en del av den finländska jultraditionen. Evenemanget samlar årligen hundra tusentals finländare till allsång. Traditionen har också brett ut sig bland utlandsfinländarna och det ordnas allsångstillfällen i tiotals länder.

Vid allsångstillfällena De vackraste julsångerna samlar församlingarna upp kollekt till förmån för Finska Missionssällskapet som använder den för att förbättra förhållanden för de allra fattigaste i utvecklingsländerna.

De vackraste julsångerna vann i september årets medelanskaffningspris av Ansvarsfullt Donerande rf (Vastuullinen lahjoittaminen rf).

Kyrkostyrelsen delar årligen ut kyrkans kulturpris som erkännande för ett för det kristna budskapet betydelsefullt konstnärligt skapande eller framförande, eller för kulturgärningar. Priset har getts för såväl enskilda kulturgärningar som för ett långt konstnärligt livsverk.

Kyrkans kulturpris har delats ut sedan 1992 då man slog ihop prisen för bildkonst och musik. Ifjol gick priset till dansaren och koreografen Tiina Lindfors för en betydelsefull kulturgärning med tanke på det kristna budskapet. Lindfors premierades för dansdramat Passion som uppfördes inom ramen för programmet för Åbo kulturhuvudstad.

Ordförande för arbetsgruppen för kulturpriset 2012-2016 är professor Heikki Hanka.

Kyrklig Tidningstjänst/Finska Missionssällskapet