Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkans Mission jubilerar 150 år av förkunnelse och tjänst

Domkyrkan och universitetets solennitetssal i Helsingfors fylldes av finländska och utländska gäster den 18.1, då Finlands evangelisk-lutherska kyrka firade missioens 150-årsjubileum.  Startskottet för kyrkans mission var grundandet av Finska Missionssällskapet 19.1.1859.

Vid den televiserade mässan predikade biskop Tomas Shivute från den evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia. Shivute har studerat och doktorerat i Finland och hälsade gudstjänstbesökarna på finska. Ärkebiskop Jukka Paarma var liturg. Många utländska gäster medverkade. Mässan började med en högtidlig procession, som leddes av korsbäraren, minister Pär Stenbäck. Dansgruppen Ranat Aek från den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand samt Finska Missionssällskapets körer medverkade.

I sin predikan poängterade biskop Shivute att Jesu messianska uppgift var att tjäna de fattiga, fångna, blinda och utstötta. Denna programförklaring gäller också i dag.

För 150 år sedan hölls Finska Missionssällskapets konstituerande möte den 19.1.1859 i samma kyrka, dåvarande Nikolajkyrkan. Finska Missionssällskapet är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas första missionsorganisation som sände missionärer utomlands.

Kyrkan bör rikta sig utåt

Vid jubileumsfesten i universitetets solennitetssal konstaterade biskop Simo Peura att kristendomens tyngdpunkt håller på att förflyttas till söder och öst. De kristna i Europa och Nordamerika är i minoritet.

Simo Peura sade att kyrkan i Finland koncentrerar sig allt för mycket på intern problematik . Den kyrkliga diskussionen förs mellan liberaler och konservativa. Kyrkans uppgift är att rikta sig utåt till den värld som inte ännu känner Kristus. Förstärkandet av mission kan leda till andlig förnyelse inom kyrkan.

– Kyrkan bör höja sin röst och tala för dem som inte får sin röst hörd, för dem som hotas av våld och blir nedtrampade av de starkare.

Lyft predikstolen ut på gatan!

– Orättvisa kommer inte att få det sista ordet, försäkrade biskop Munib Younan från den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet. Då politikerna misslyckas bör kyrkan höja sin profetiska röst. Vi kan inte tiga då människor lider. Om kyrkan inte talar blir den medskyldig då människorna drabbas av våld och orättvisa. Rättvisa är inte politik, rättvisa grundar sig på bibelns ord.

– Vad skall jag svara när mina församlingsbor frågar varför Gud inte hör palestiniernas böner? frågar Younan

Kyrkan fungerar som förmedlare mellan olika folkgrupper i mellanöstern.

– Lyft predikstolen ut på gatan, uppmanade biskopen. Vi måste hjälpa palestinierna att se Gud i israelerna och israelerna att se Gud i palestinierna. Vi får inte låta extremisterna kapa våra religioner.

Närvaro i fientlig omgivning

Biskop Munawar Rumalshah kom från Pakistan, som har en befolkning på 160 miljoner. Av dem är endast 3 procent är kristna. Hans stift ligger i nordvästra gränsprovinsen, vid gränsen mot Afghanistan.

– Man kan knappast tänka sig ett mera fientligt och otryggt område på vår planet, men just här har Gud placerat oss som ett synligt tecken på sin närvaro.

De kristna i gränsprovinsen lever i en aggressiv och ofta fientlig islamsk miljö. En av kyrkans uppgifter i Pakistan är att betjäna dem, som den västliga världen uppfattar som sina fiender.

– Kyrkans hälsovårdsarbete, som Finska Missionssällskapet har hjälpt oss att utveckla, gör det möjligt att ge vård och hopp till människor som i dag klassificeras som terrorister.

– Att vara kristen kan leda till martyrskap. Men vi är kallade att vara vittnen och budbärare. En av tragedierna i det moderna missionstänkandet är att evangeliet skall predikas endast för de fattiga, för den som är i ekonomiskt svagare ställning än vi själva. Också de rika och makthavarna behöver evangeliet, påpekar biskopen.

Kamp mot könsstympning

– Som kristna bör vi säga nej till skadlig politik och skadliga traditioner, säger Adanech Onke från den etiopiska Mekane Yesuskyrkan.

– I vår kyrka kämpar vi mot t.ex. könsstympning av kvinnor. Traditionen skadar inte endast en kvinnas hälsa och hennes mänskliga rättigheter, utan strider mot Guds skapelseverk.

Onke är också en av talarna vid ett seminarium om könsstympning, som Finska Missionssällskapet, UNIFEM och UNICEF arrangerar den 22 januari.

Konkret hjälp åt handikappade

– Det är omöjligt att förbise de sociala utmaningarna i Kina: fattigdomen i städerna, missbruket av arbetskraft och behandlingen av handikappade, säger She Hongyu biträdande verksamhetsledare för den kinesiska kristna biståndsorganisationen Amity Foundation. Hon har arbetat i tio år bland blinda inom samma organisation.

Det finns nästan 83 miljoner handikappade i Kina. Amity Foundation driver många program som fokuserar på utbildning, medicinsk vård och ger en möjlighet för handikappade att gå in i arbetslivet. Amitys hjälp är konkret. Både barngrupper och enskilda utstötta har nu ett människovärdigt liv.

Det började i Namibia

Missionsarbetet i Finland startade i Ambolandet, det nuvarande Namibia på inbjudan av kungen i Ondonga.

I en anhållan till kejsar Alexander II, undertecknad av bl.a Zachr. Topelius och Elias Lönnrot påpekade skribenterna att ”Finska Kyrkan är nästan den enda Kristna Kyrka, hvilken ännu af brist på Missionsverksamhet saknar ett väsentligt vilkor för yttringen af sitt andliga lif. ”Vädjan ledde till att Finska Missionssällskapet grundades 19.1.1859.

Ann-Christine Marttinen