Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkliga biståndsorganisationer förenas i ACT-alliansen

De kyrkliga biståndsorganisationerna går samman i en internationell paraplyorganisation: ACT-alliansen, som firar sin officiella födelsedag den 24 mars.

Alliansen är en av världens största aktörer inom utvecklingssamarbete och humanitär hjälp. ACT (Act by Churches Together) har en totalvolym på 1,1 miljoner per år och verkar i 125 länder. Nu uppmärksammas alliansens årsdag i hela världen.

Finska Missionssällskapet är observatör i ACT-alliansen. Över hundra biståndsorganisationer deltar i ACT. Finland representeras av Kyrkans Utlandshjälp som är medlem i alliansen.

– Framväxten av ACT-alliansen är ett viktigt steg på ekumeniska grunder i utvecklingen av humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, säger missionsdirektor Seppo Rissanen vid Finska Missionssällskapet.

Människovärde och kristet hopp

Rissanen poängterar att arbetet i samband med naturkatastrofer och fattigdomen i världen utgör så stora utmaningar att religiösa organisationer måste samarbeta effektivt för att nå bästa möjliga resultat. Rissanen säger också att de kristna aktörerna kombinera förståelsen av våra medmänniskors värde som Guds avbild med det kristna hoppet.

På de här grunderna har Finska Missionssällskapet anslutit sig som observatör i ACT alliansen och kommer att arbeta för att påverka uppnåendet av alliansens mål som en del det holistiska missionsarbetet.

Antti Pentikäinen, direktor för Kyrkans Utlandshjälp, säger att medlemskapet i ACT gagnar Kyrkans Utlandshjälp och de människor som organisationen arbetar med.

– Som ett världsomspännande nätverk kan vi bättre utbyta information och få bättre möjligheter till internationell finansiering. Inom ACT har vi nytta av en större expertpool, får en starkare röst i påverkningsarbetet och når fler människor i behov av hjälp.

Resultat av sammanslagning

Den nya ACT-alliansen har verkat sedan början av januari men firar sin officiella födelsedag den 24 mars. Alliansen har uppstått genom en sammanslagning av ACT International, som förverkligat kyrkornas katastrofhjälp, samt ACT Development Organization som ansvarat för utvecklingssamarbete.

Finska Missionssällskapet har varit observatörmedlem sedan 2007 i ACT development och har sedan länge kanaliserat biståndshjälp via ACT international.

Inför födelsedagsfesten har ACT producerat videon ”One rhythm, one world” som finns på ACT:s webbplats; www.actalliance.org.

Finska Missionssällskapet/Kyrklig tidningstjänst 24.3.2010