Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkorna kämpar mot ekonomiska makter

– Vi tror på en förändring, men ingenting händer om vi inte handlar, poängterar sydafrikanska pastorn Malcolm Damon. Han besökte Finland och talade för rättvis handel, skuldavskrivning och tryggandet av livsmedel för fattiga.

Damon arbetar inom Sydafrikas kyrkors råd (South African Council of Churches, SACC) och är verksamhetsledare för Economic Justice Network. Han var huvudtalare på ett seminarium som arrangerades av Finska Missionssällskapet. Seminariet var en del av nätverket Ecumenical Advocacy Alliances världshandelsvecka Trade Week of Action.

– Kyrkorna behövs i kampen att främja utveckling, som högaktar människovärdet. Deklarationer räcker inte. Vi måste utöva påtryckning för att regeringar skall börja handla. Människorna behöver mat, vatten, utbildning och hälsovård – också de fattiga, påminner Damon.

Vad är fattigdom och utveckling?

Fattigdom betyder inte endast hur mycket pengar man använder per år, det betyder att man är avskuren från beslutsfattandet och involverad i den politiska processen, i det ekonomiska och sociala livet.

Utveckling innebär inte heller enbart ekonomisk utveckling, infrastruktur som t.ex. vägar, dammar och flygfält. Verklig utveckling betyder människocentrerad utveckling. Det innebär mänskliga rättigheter, sociala rättigheter och en rättvis distribution av tillgångar både på nationellt och kommunalt plan.
Kyrkans uppgift är att speciellt satsa på de marginaliserade, förstärka deras röst så att belutsfattarna hör den.

Vem gagnar EPA?

Namibias ambassadör Teresia Samaria kritiserade EPA-avtalen (Economic Partnership Agreements). Samaria talade vid ett företagsseminarium arrangerat av Finska Missionssällskapet i samband med utjämningskampanjen i början av oktober. EU använder avtalen för att främja frihandeln i närmare 80 utvecklingsländer i Afrika, Karibien och Stilla havet. Avtalen har avfärdats av medborgarorganisationer, däribland Finska Missionssällskap. En del av utvecklingsländerna av rädsla för att avtalen kommer att öka fattigdomen. Ambassadören uppmuntrade finländarna att idka påtryckningar på europaparlamentsledamöterna som fattar besluten.

Också Malcolm Damon anser att avtalen är orättvisa.
– Det är inte fråga om partnerskap eller utveckling. Det är fråga om att öppna marknaderna för EU och exportera råvaror till våra f.d. kolonialmakter. Närmare en miljard människor i utvecklingsländerna lider av hungersnöd eller undernäring. Företagare och jordbrukare i dessa länder kan inte konkurrera på lika villkor med västländerna. Höjda matpriser drabbar de allra fattigaste.

FMS/Ann-Christine Marttinen