Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkornas hjälp till tsunamioffren fortsätter

Finska Missionssällskapet har beviljat 200 000 euro för återuppbyggnadsarbetet till de tsunamidrabbade områdena. Hjälpen kanaliseras via Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråds gemensamma biståndsorganisation ACT (Action by Churches Together).

Hälften av biståndet går till de indonesiska kyrkornas katastrofhjälp, Yaysan Tanggul Benkana, hälften till den indiska lutherska kyrkans biståndsverksamhet.

Finska Missionssällskapets insamling till förmån för flodvågsoffren har hittills inbringat 304 000 euro. FMS har tidigare beviljat 20 000 euro för att bistå katastrofoffren i Thailand, via den lokala lutherska kyrkan. Senare kommer sällskapet att donera 60 000 euro till Lutherska världsförbundets tsunamifond.

I Indien och Indonesien stöds personer, som har förlorat sina hem och är i stort behov av såväl fysisk som psykisk rehabilitering. Med biståndsmedlen kommer man också att bygga upp infrastruktur på katastrofområdena, arrangera fortbildning, bygga hus, reparera fiskebåtar, bygga upp jordbruket på nytt.

Finland koordinerar Kyrkans utlandshjälp ACT-projektet.

Man kan fortfarande donera medel via Finska Missionssällskapet för återuppbyggnadsarbetet i Indonesien, Indien och Thailand, också genom virtualbyn Sirituba på adressen www.villagelife.fi