Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Läroverket i Oshigambo, Namibia, fyllde 50

Finska Missionssällskapet grundade år 1960 norra Namibias första läroverk i Oshigambo. Grundandet av en högklassig skola i Ambolandet var en stor sak under apartheidtiden, eftersom nästan inga andra än vita hade möjligheter att få utbildning. Skolan som numera drivs av Namibias evangelisk-lutherska kyrka firade sitt 50-årsjubileum 24–25.9.

Missionären Albin Savola grundade en folkskola i Oshigambo redan år 1902. Ett par år senare grundades ett hem för föräldralösa barn, en internatskola för flickor och en barnträdgård. Alla dessa sköttes av finländska missionärer.

Läroverket som inbegriper en mellanskola och ett gymnasium startade år 1960. Det första målet var att höja utbildningsnivån bland de lokala lärarna och prästerna. De första eleverna var 20 lärare, varav fyra kvinnor och 16 män.

Skolans första lärare var rektor Toivo Tirronen och Lahja Lehtonen, som även deltog i 50-årsjubileet. Sedan antalet elever ökat fick man fler lärare från Finland, byggde nya klassrum och andra utrymmen.

Många av Namibias nuvarande beslutsfattare har gått i skola i Oshigambo, bl.a. premiärministern Nahas Angula och säkerhetsminister Nangolo Mbumba som kom med ett inlägg vid festen.

Bästa skolan i området

Rektor H. Shikonda kunde stolt berätta att skolan flera år varit den bästa skolan i sitt område. I de riksomfattande nivåproven kom skolan ifjol på andra plats. Nivån på skolan bestämmer till stor del de namibiska ungdomarnas möjligheter till fortsatta studier och val av yrke.

För närvarande har skolan drygt 360 elever. Skolan är en privatskola, årsavgiften är 6 600 namibiska dollar, ca 690 euro.

En före detta elev vid skolan, säkerhetsminister Nangolo Mbumba, tackade i sitt tal sina forna lärare. Han utexaminerades från Oshigambo för 45 år sedan och studerade sedan bl.a. i Förenta staterna, där han blev erbjuden en högavlönad befattning. Han beslöt dock att återvända för att arbeta för sitt fädernesland, vilket han aldrig har ångrat. Han uppmanade skolans nuvarande elever att studera flitigt och ta väl hand om sig själva.

Skolans mål är att ge ungdomarna en högklassig utbildning och ett starkt moraliskt stöd även i framtiden. Mer finansiering behövs, bl.a. för att anställa speciallärare och förbättra undervisningslokalerna. Skolans forna elever har grundat en grupp för elever som utexaminerats från skolan och den samlar in medel till utvecklandet av skolan. Flera av dem är väletablerade i affärsvärlden och i olika tjänsteuppgifter och ser det som sin plikt att ge ekonomiskt stöd.

Elise Lehtinen / Namibia