Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Livet i Etiopien präglas ännu av osäkerhet

Fadderbarnen vid dövskolan i Hosaina har det bra. De nya eleverna hann installera sig före undantagstillståndet utlystes. Skolan fungerar normalt.
Fadderbarnen vid dövskolan i Hosaina har det bra. De nya eleverna hann installera sig före undantagstillståndet utlystes. Skolan fungerar normalt.

Det har gått två veckor sedan undantagstillstånd utlystes i Etiopien. Finska Missionssällskapets regionchef Päivi Anttila säger att det ännu är oklart hur säkerhetsläget kommer att påverka människors vardag och arbete.

Informationsgången är fortfarande begränsad. Social media fungerar inte och internetkontakten är sporadisk.

– På lördagen 15.10 utfärdade generalstaben en order om begränsning av den fria rörligheten för diplomater utanför huvudstaden för att garantera deras säkerhet. Vi är osäkra på om restriktionerna gäller oss missionärer och andra utlänningar i landet.

Etiopienresor inställda

Finlands utrikesministerium publicerade ett resemeddelande 13.10 där man avråder från onödiga resor i nästan hela landet. Finska Missionssällskapet har tills vidare ställt in alla planerade resor från Finland till Etiopien.

Sällskapet har för tillfället sju missionärer i landet. Deras arbete fortsätter som vanligt, så långt det är möjligt på grund av el- och internetavbrott.

En missionär arbetar i Hosaina dövskola, där nya elever hann installera sig före undantagstillståndet utlystes. Skolan fungerar normalt. De andra sex missionärerna stannar i Addis Abeba.

Fadderarbetet fortsätter

Fadderkontaktpersonen för fadderarbetet i Dessie, Annika Utriainen, arbetar tillsvidare från Addis Abeba.

– Fadderarbetet i Dessie, Woldya och Kombolcha fortsätter som vanligt under ledning av de lokala arbetstagarna, berättar Utriainen.

Barnen och deras familjer försöker leva ett normalt vardagsliv och barnen fortsätter gå i skola.

Religiösa ledare i Etiopien har vädjat offentligt till alla parter för fred. De poängterar att fred bara uppnås genom överläggningar och genom att lyssna på alla parter.

Läs mera:

Sex månaders undantagstillstånd i Etiopien