Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Maria och Ben Westerling återvänder till Nepal

Ben och Maria Westerling sänds ut som Finska Missionssällskapets missionärer till Nepal i augusti. Foto: Joanna Lindén
Ben och Maria Westerling sänds ut som Finska Missionssällskapets missionärer till Nepal i augusti. Foto: Joanna Lindén

Ben Westerling har valts till regionchef för Finska Missionssällskapet i Nepal. I augusti 2012 flyttar han till Nepal tillsammans med sin hustru Maria Westerling, som också kommer att arbeta som Finska Missionssällskapets missionär i landet.

– Vi är glada för möjligheten att återvända till Nepal efter dryga 20 år i Finland. Våra två första arbetsperioder hos Finska Missionssällskapet mellan åren 1982-1990 arbetade vi på Gandaki Boarding School, en internatskola för nepalesiska elever i Pokhara. Ben ansvarade för stipendieelev-verksamheten och jag arbetade dels med skolhälsovård samt undervisning i hälsofostran. Två av våra fyra barn föddes i Nepal. De är nu fullvuxna, säger Maria Westerling.

Ben Westerling (f. 1951) är utbildad klasslärare och har i Finland arbetat som lärare och rektor. Under de senaste åtta åren har han jobbat som försäljare vid Fontana Media. Maria Westerling (f. 1957) är utbildad sjuksköterska/diakonissa och har sedan 1997 arbetat som byråsekreterare vid Finska Missionssällskapet.

– Vår arbetsperiod är för två år framåt med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Denna gång kommer vi att vara stationerade i huvudstaden Kathmandu. Mina exakta arbetsuppgifter kommer att klarna efter att vi anlänt till Nepal, säger Maria.

Ben kommer att arbeta som Finska Missionssällskapets regionchef i Nepal. Han kommer att ha helhetsansvar för samarbetet med sällskapets lokala samarbetsorganisationer, vilket också innebär täta kontakter med lokala myndigheter. Regionchefen ansvarar för att sällskapets strategi för utrikesarbetet förverkligas. Regionchefen fungerar även som förman för sällskapets anställda i Nepal.

Nio missionärer i Nepal hösten 2012

Hösten 2012 kommer Finska Missionssällskapet att ha 12 anställda i Nepal; 9 finländska missionärer och tre nepaleser.

Finska Missionssällskapet inledde sitt arbete i Nepal år 1978, då i samarbete med Nepals Förenade Mission. Sällskapet registrerade sig som en självständig aktör år 2009 och har sedan dess arbetat direkt med nepalesiska medborgarorganisationer och kristna nätverk, för tillfället 12 till antalet. Arbetet omfattar bland annat byutvecklingsprojekt och stöd till utsatta grupper, det vill säga daliter, etniska minoriteter och funktionshindrade för att ge dem möjlighet till grundskol- och yrkesutbildning. Utjämningen 2011 stödde detta arbete.

Antalet kristna växer mycket snabbt i Nepal och Finska Missionssällskapet har under flera år stött bland annat utbildningen av församlingsanställda och medarbetare i landet.  Finska Missionssällskapet förstärker just nu sitt samarbete med den lutherska Santalkyrkan i sydöstra Nepal. Sällskapet stöder dessutom kyrkliga nätverk som bland annat är engagerade i fredsarbete. 

Tilläggsinformation:

Maria Westerling, maria.westerling@mission.fi, 09 1297 282