Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Medborgarorganisationerna kräver att syriska aktörer ska engageras i fredsarbetet

Syriska aktörer måste engageras i humanitär hjälp, fredsarbete och återuppbyggnad – utbildning och försörjning avgörande

Sju finländska medborgarorganisationer kräver i ett gemensamt ställningstagande att FN engagerar de syriska lokalsamhällena, civilsamhället och lokalförvaltningen i allt arbete i landet. Organisationerna betonar att förutsättningar för fred och välstånd endast kan uppstå om syrierna själva deltar i arbetet. Dessutom behövs möjligheter till utbildning och försörjning för att återuppbyggnaden ska lyckas och syrierna ha en framtid.

Ställningstagandet som publicerades i dag gäller det internationella möte om Syrien som Finland står värd för i Helsingfors den 24 januari. På mötet kommer FN att offentliggöra sina planer för den humanitära hjälpen och de syriska flyktingarna.

Enligt organisationerna har det internationella samfundet hittills agerat genom sina egna nätverk i Syrien. Samordningen med lokala aktörer har varit bristfällig. Nu när kriget i Syrien går in på sitt sjunde år är det hög tid att engagera de syriska aktörerna på ett bättre sätt i planeringen och genomförandet av allt hjälparbete i landet.

Det är viktigt att de lokala aktörerna beaktas eftersom det är de som skapar förutsättningar för fred och bygger upp samhällets motståndskraft mitt i den pågående konflikten. ”Det är också väsentligt att de internationella aktörerna involverar aktörer från alla politiska grupperingar och alla regioner för att bidra till att överbrygga befintliga politiska klyftor”, säger organisationerna i sitt ställningstagande.

Utbildning tryggar framtiden

Organisationerna uppmärksammar också den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i regionen och bristen på framtidsutsikter för unga. Hittills har det internationella samfundets utbildningslösningar fokuserat på barnens första skolår, men åtgärderna har varit otillräckliga och alla barn går fortfarande inte i skola. Dessutom avbryts skolgången efter de första åren i brist på möjligheter till fortsatt utbildning.

Det internationella samfundet måste säkerställa att syrierna kan slutföra sin utbildning. Utbildningssektorn borde också bygga broar till arbetslivet för att de unga ska kunna forma sin egen framtid och delta i återuppbyggnaden av Syrien.

Ställningstagandet har undertecknats av Crisis Management Initiative, Felm ─ Finska Missionssällskapet, Fida International, Kehys, Kepa, Kyrkans Utlandshjälp och Rädda Barnen. Organisationerna uppmanar också andra aktörer att underteckna ställningstagandet.

Mer information: