Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Minnesstund för jordbävingsoffren torsdagen den 13 oktober

Finska Missionssällskapet uppmanar Finlands lutherska försmlingar att delta i en gemensam bön tillsammans med Pakistans kyrka torsdagen den 13 oktober. Då hålls en minnesgudstjänst i domkyrkan i Peshawar med anledning av den katastrofala jordbävingen, den värsta i landets historia. 

FMS styrelseordförande, biskop Juha Pihkala och FMS direktor Seppo Rissanen har sänt ett brev till biskopen i Lahore, Alexander Malik och biskopen i Peshawar Mano Rumal Shah, där de förmedlar finländarnas deltagande.
Finska Missionssällskapet översänder 15 000 euro i nödhjälp till jordbävningsoffren via Pakistans kyrka och stiften i Peshawar och Lahore. De norra delarna av dessa båda stift ligger på området som drabbades av jordbävningen den 8.10.