Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Minskningar i personalstyrkan på inrikesavdelningen – utrikesarbetet fortsätter som tidigare

På grund av strukturella och ekonomiska skäl minskar sällskapet personalstyrkan på inrikesavdelningen. Fredagen den 16 september informerades personalen om de nedskärningar som behövs för att balansera ekonomin.

Inbesparingarna innebär att fem tjänster dras in, fyra genom uppsägning och en genom övriga arrangemang. Därtill sparar sällskapet lönekostnader i och med naturliga personalminskningar som pensioneringar och deltidsarrangemang.
Finska Missionssällskapet har genomfört lagenliga samarbetsförhandlingar i juni-augusti 2011. Under samarbetsförhandlingarna uppnåddes lösningar genom vilka nedskärningarna delvis kunde minskas. Trots det var det inte möjligt att undvika uppsägningar.
Under våren nedjusterade sällskapet sin budget med en miljon, på basen av fjolårets  oförutsedda minskningar i understödet från församlingar och det frivilliga understödet från till exempel missionskretsar. Församlingarnas budgeterade stöd till sällskapet minskar för andra året i rad. Detta gäller också för Borgå stifts del. Svenska sektionen på Finska Missionssällskapet berörs inte direkt av personalnedskärningarna.
Utrikesarbetet påverkas inte av nedskärningarna.