Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionens stafett gick till Pernå

Missionsfesten i Jakobstad erbjöd kulturmöten i sång, musik och diskussion. Efter den radierade festgudstjänsten där biskop Gustav Björkstrand  predikade, överräckte kyrkoherde Jan-Erik Nyman budkavlen till sin kollega Rolf Steffanson i Pernå församling.

Yrkesskolan Optima i Jakobstad erbjöd fina ramar för en mångsidig missionsfest med temat Dela Liv under veckoslutet 15-17.6. Festen, som samlade ca 2 000 deltagare från hela Svenskfinland, inleddes med ett missiologiskt symposium, Dela kunskap. Intressanta föreläsningar belyste grundutbildning och teologisk utbildning såväl i Tanzania, Venezuela som Hongkong.

”Det är stor brist på präster i den lutherska kyrkan i Tanzania,”. konstaterade professor Eila Helander från Helsingfors universitet. Helander har utbildat teologer i Tanzania och sade att prästämbetet inte längre tycks locka unga studerande. Lönerna är låga och arbetsbördan stor.

Biskop emeritus Erik Vikström kommer att med sin hustru Kerstin resa till Tanzania. Biskopen kommer attt undervisa i teologiska ämnen vid Makumira teologiska fakultet och hans hustru satsar på kristen fostran för barn.

TD Håkan Granberg undervisar vid Hongkongs lutherska seminarium och gläder sig över att studerande kommer till Hongkong också från Fastlandskina.

Delade erfarenheter

Festens utländska gäster, utvecklingschef Aklilu Dufera från Mekane Yesuskyrkan i Etiopien och missionsdirektor Aleksei Uimonen från Ingermanlands kyrka berättade båda om de svårigheter, som deras kyrkor hade fått kämpa med under kommunismens tryck

I Etiopien satsar kyrkan på helhetsbetonade utvecklingsprojekt, bl.a. på fattiga muslimområden. Det gäller jordbruk och boskapsskötsel, mikrolån och vattenhushållning. Kyrkan hör till de snabbast växande kyrkorna i världen. Läraren Christine Björkskog från Finska Missionssällskapet kommer att arbeta under Aklilu Dufera med ett projekt som skall ge utkomstmöjligheter för kvinnor.

Aleksei Uimonen representerade Ingermanlands kyrka vars 74 församlingar ligger på ett område som sträcker sig från Karelen till Irkutsk. Över sjuttio år av religiöst vakuum är en stor utmaning. Kyrkan har goda medarbetare, men prästernas låga löner är ett problem också i denna kyrka. Vid utbildningscentret i Keltto utanför S:t Petersburg utbildas präster, diakoner och annan personal för kyrkan.

Ungdomsarbetsledaren Heidi Tyni från Finska Missionssällskapet kommer från och med hösten att arbeta bland ungdom i den karelska staden Segeza.

Aleksei Uimonen överraskade publiken genom att hålla sitt föredrag på klar och tydlig svenska, som han studerat på några veckors intensivkurs.

Finlandssvenska missionärer möttes

Jakobstads kyrka samlade ett stort antal hemmavarande och f.d. missionärer, både lutherska och frikyrkliga på fredag kväll. Pedersörenejden har haft och har många sakkunniga på utlandsuppdrag inom missionen.

I de olika kanalerna under veckoslutet kunde man stifta bekantskap med Riikka-Maria och Tomas Kolkkas bibelöversättnings- och litteraturarbete i Papua Nya Guinea. Pastor Carola Salo-Back med maken Lars Back kommer att arbeta i Taiwan efter att ha verkat i Israel bland kinesiska gästarbetare. Missionär Arla Ljungqvist arbetar med norska lutheraner i Mali.

Kanalerna behandlade också olika sätt att samla medel för missionen. En grupp bekantade sig med natursköna Aspegrens trädgård med Bertil Widjeskog som guide, en annan besökte Nanoq arktiska museum med museichef Pentti Kronqvist.

FMS nya film Flickan och åldringen, berättelsen om en ung kvinnas färd från landsbygden till miljonstaden Bangkok, fick sitt uruppförande.

Musik och dans

Festen hade färgstarka musikaliska inslag. Musikgruppen Sorta från Birsk i Basjkirien uppträdde på gågatan och på festen men fick också stifta bekantskap med lokal musik som erbjöds av Pedersöre spelmanslag och Vestersundsby folkdanslag.

Sortas professionella dansör Vladislav Abdullin uppträdde med sin koreografi Höbärgning och historieläraren Vladimir Hamitov gav exempel på hur man kan få fantastiska effekter med två träslevar.

Kulturer möttes och mänskor blev bekanta med varandra. Mission är Kärlek, tro och Hopp, från människa till människa.