Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsfesten i Esbo 6-7 juni: förhandsanmälningar för måltiderna senast 21.5

Årets Missionsfest ordnas tillsammans med Esbo svenska församling den 6-7 juni 2015. Festens tema är ”Tillsammans på Kungsvägen” och festplatserna är Lagstads skola och Esbo domkyrka.

Programmet är öppet för allmänheten. Vill man äta på festen bör man dock anmäla sig senast 21.5 på www.missionsfesten.fi (praktisk information) eller genom att ringa Esbo svenska församling tfn 09 8050 3000, måndag-fredag klockan 9-15.

Roger Rönnberg, kyrkoherde i Esbo svenska församling, hälsar alla välkomna till Missionsfesten i Esbo.

– Förhoppningsvis får vi uppleva givande dagar här i Esbo med missionsuppdraget som vårt gemensamma samtals- och lovsångsämne. Vi är i Kungens ärende och med glatt mod får vi gå i hans fotspår.

Outi Laukkanen, tf chef för den svenska servicen vid Finska Missionssällskapet, säger att de som besöker missionsfesten får ta del av den världsvida kyrkans gemensamma uppdrag och dagliga arbete.

– Tillsammans får vi fördjupa oss i evangeliets budskap och den världsvida kyrkans situation just nu. Och så får vi förstås uppleva gemenskap med varandra och med vår Kung, Jesus Kristus. 

Paus för Missionsfesten 2016

–  Missionsfesterna har varit uppskattade och omtyckta. Samarbetet med församlingarna ar också mycket givande. Men eftersom uppdraget är både tids- och resurskrävande väljer vi att hålla paus ett år och samtidigt utvärdera framtida behov. För att kompensera den uteblivna missionsfesten 2016 kommer vi att ordna tre bruncher med missionstema och andra tillställningar under verksamhetsåret. Bruncherna kommer att hållas i olika delar av Borgå stift, säger Laukkanen.
***

Årets internationella gäster kommer från Nepal och Etiopien. Barn- och ungdomsprogram ordnas under festen. Mera information och hela programmet på www.missionsfesten.fi 

***

Notering: Anmälningstiden förlängdes den 12.5