Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionsfesten i Tammerfors samlade 35 000

Finska Missionssällskapets traditionella sommarfest firades både i blåst, regn och sol. De stora, mångspråkiga programmen gick av stapeln på Ratina stadion. Finlandssvenskarna samlades till de svenskspråkiga programmen i Sampola skola, där stämningen var varm och hjärtlig. Missionärer och missionsintresserade hade möjlighet att träffa varandra och uppmuntra varandra. På samtliga svensk- och flerspråkiga tillfällen deltog 1300 finlandssvenskar. Det totala besökarantalet på missionsfesten uppskattades av tammerforsarna till 35 000.

Sällskapets födelsedagsfest

Missionsfesten var samtidigt Finska Missionssällskapets födelsedagsfest: Sällskapet grundades år 1859 med tillåtelse av tzar Alexander II. Festen inleddes med ett missiologiskt symposium i Tammerforshuset med många fina inslag av utländska och inhemsk a talare. En kinesisk drake slingrade runt i staden i duggregn och kallade människor till fest. De olika konserterna och Missionstorget vid Gamla kyrkan drog publik, likaså programmet Folkens bytesbord på Ratina. Jesu lärjungar levandegjordes i modern version på scenen, framför festens stora signaturbild: Jesu sista måltid. Biskop Erik Vikström, en av lärjungarna, berättade om den enskilda människans situation i världen i dag.

Tre nya svenska missionärer välsignades till tjänst

Lördagen inleddes med bibeltimme av prosten Hilkka Olkinuora i Gamla kyrkan. På eftermiddagen firades den svenska huvudfesten med gäster från Tanzania och Hongkong. Rektor Anneth Munga och biskop Nicholas Tai berättade personligt om sina utmaningar och glädjeämnen. TD Henrik Smedjebacka höll festtalet och behandlade sällskapets förr och nu. På lördagen välsignades nya missionärer till tjänst av tammerforsbiskopen Matti Repo. Tre av dem har avtal med församlingar i Borgå stift: pastor Outi Laukkanen från Esbo skall arbeta inom den lutherska kyrkan i Taiwan, Christina och Andrej Heikkiläfrån Esse skall arbeta inom Ingermanlands kyrka.

Från Afrika: Predikan på svenska och vädjan på engelska

I den radierade gudstjänsten predikade rektor Anneth Munga. Avslutningefesten på Ratina fokuserade på global rättvisa. Namibias ambassadör Teresia Samaria bad festfolket begrunda varför de afrikanska länderna, trots sina naturrikedomar, fortfarande är fattiga.

Ann-Christine Marttinen

Bilder från Missionsfesten 2009