Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet kallar hem sin utrikespersonal till följd av coronaviruset

Människor med munskydd
I Bangkok använder stadsborna munskydd. Foto: Ilkka Koivisto

Finska Missionssällskapets arbete i världen fortsätter, men en del av personalen utomlands återvänder till Finland som en följd av coronaepidemin. Hemkallandet av utrikespersonalen startade förra veckan men fortgår ännu. Hemresorna sker vartefter man lyckas ordna med returflyg. Sina volontärer och de i personalen som hör till en riskgrupp kallade Missionssällskapet hem redan tidigare. Missionssällskapet hade nästan 70 personer på utrikeskommendering i 20 olika länder innan uppmaningen att återvända hem gavs.

– Vi har erbjudit alla utrikesanställda möjlighet att återvända till Finland. De som bor permanent i stationeringslandet har kunnat välja att stanna kvar, om de själva besluter så och om det inte kommer andra direktiv från myndigheterna. Vi följer noga med evakueringsbehovet tillsammans med Finlands ambassader. Vi försöker bedöma var det är förnuftigast för de anställda att befinna sig med beaktande av riskerna och möjligheterna att utföra arbetet. Sedan förra veckan har vi på Missionssällskapet arbetat dygnet runt med att ordna hemkomsten för de som återvänder och stöda dem som stannar kvar. Situationen i länderna där vi arbetar ändras hela tiden, stängningen av gränser och inställda flyg försvårar hemtransporterna, säger Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

– Det som invägde på vårt beslut att kalla hem personalen var en önskan om att vi inte skulle öka bördan för redan svaga hälsovårdssystem i utvecklingsländerna. Det finns också en risk att man under coronaepidemin inte har möjlighet att få vård för vanliga sjukdomar eller för skador från trafikolyckor.

De av Missionssällskapets utrikespersonal som återvänder till Finland kommer efter hemkomsten att tillbringa två veckor i karantänliknande förhållanden i enlighet med myndigheternas anvisningar. Vid behov bistår Missionssällskapet med att hitta boende för denna tid.

Oron tilltar i Tanzania och Nepal

Virve Rissanen, som bor i Tanzania, är en av dem som med kort varsel kommer att återvända till Finland på grund av coronaepidemin.

– Vi köpte våra flygbiljetter kort efter att vi hade fått uppmaningen att återvända hem, och tur var det, nu torde det inte längre finnas några biljetter kvar. Det känns tryggt att återvända till Finland, särskilt eftersom inställningen till vita – och till asiater – började bli spänd här. Kontakten och koordineringen av projekten fortsätter på distans. Det som gör situationen svår och vemodig är att vi inte vet när vi kan återvända – är det om två månader, fyra eller rentav sex? funderar Virve Rissanen i Tanzania.

Kommunikatör Mimosa Hedberg och de två andra finländarna på Missionssällskapets kontor i Kathmandu har däremot bestämt sig för att stanna kvar i Nepal tills vidare.

– Jag upplever att eftersom mitt hem och mitt liv finns i Nepal, liksom mitt arbete som expert inom utvecklingssamarbete, så vill jag åtminstone inte ännu lämna landet. Jag hör heller inte till någon riskgrupp. Jag upplever att jag kan vara till större nytta här än i Finland, även om jag förstås saknar min familj i tider som denna. Vi följer noga med utvecklingen samt utrikesministeriets och ambassadens information.

Epidemin försvårar arbetet i Nepal och nu fortsätter jobbet från hemmakontoret. Alla resor till projektområdena har ställts in tills vidare, likaså möten med myndigheterna. Stora samlingar, evenemang och utbildningstillfällen har inhiberats. Arbetet för att främja den psykiska hälsan i skolorna har också avbrutits, eftersom skolorna håller stängt. Kontakterna till Missionssällskapets lokala partnerorganisationer är trots allt täta.

– I Nepal finns det bara två bekräftade fall av coronasmitta, men oron är stor, eftersom landets hälsovårdssystem har mycket knappa resurser. Stämningen är avvaktande och lite orolig, eftersom till exempel Indien, grannlandet i söder, rapporterar att antalet insjuknade ökar. Det är lugnt på gatorna i Kathmandu idag, men det råder redan brist på en del produkter såsom bensin och gas.

Missionssällskapets arbete fortsätter trots corona

I Finland har Finska Missionssällskapets anställda i hög grad övergått till att arbeta på distans och arbetet fortsätter som normalt i den mån det är möjligt. Församlingsbesök, mässor och evenemang har dock inhiberats.

Missionssällskapet fortsätter betjäna församlingarna per telefon och på internet. De som ansvarar för församlingskontakterna kan till exempel erbjuda material för distansundervisning i skriftskolan, hälsningar för virtuella kyrkkaffen eller presentationer av kollektmål. I Missionssällskapets kommunikationskanaler finns det rikligt med information för både församlingar och understödare.

– Jag har fått meddelanden från olika håll i världen att arbetet går vidare. Kyrkorna fortsätter att dela budskapet om hopp och diakonin tar ansvar för de svaga. Vi vet redan att coronaepidemin innebär stora utmaningar för våra samarbetspartner och att de kommer att behöva vårt stöd. Särskilt behöver vårt arbete i världen nu församlingarnas och församlingsmedlemmarnas stöd och förbön så att hoppet lever kvar, säger Rolf Steffansson.